Index: Greek New Testament

 

Matthew 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

23:1 tote o iêsous elalêsen tois ochlois kai tois mathêtais autou

23:2 legôn epi tês a=môuseôs tsb=môseôs kathedras ekathisan oi grammateis kai oi pharisaioi

23:3 panta oun osa ab=ean ts=an eipôsin umin a=poiêsate a=kai tsb=têrein têreite tsb=kai tsb=poieite kata de ta erga autôn mê poieite legousin gar kai ou poiousin

23:4 desmeuousin a=de tsb=gar phortia barea a=[kai tsb=kai a=dusbastakta] tsb=dusbastakta kai epititheasin epi tous ômous tôn anthrôpôn a=autoi tsb=tô de a=tô daktulô autôn ou thelousin kinêsai auta

23:5 panta de ta erga autôn poiousin pros to theathênai tois anthrôpois platunousin a=gar tsb=de ta phulaktêria autôn kai megalunousin ta kraspeda tsb=tôn tsb=imatiôn tsb=autôn

23:6 philousin a=de tsb=te tên prôtoklisian en tois deipnois kai tas prôtokathedrias en tais sunagôgais

23:7 kai tous aspasmous en tais agorais kai kaleisthai upo tôn anthrôpôn rabbi tsb=rabbi

23:8 umeis de mê klêthête rabbi eis gar estin umôn o a=didaskalos tsb=kathêgêtês tsb=o tsb=christos pantes de umeis adelphoi este

23:9 kai patera mê kalesête umôn epi tês gês eis gar estin tsb=o tsb=patêr umôn o a=patêr tsb=en a=o tsb=tois a=ouranios tsb=ouranois

23:10 mêde klêthête kathêgêtai a=oti tsb=eis a=kathêgêtês tsb=gar umôn estin a=eis tsb=o tsb=kathêgêtês o christos

23:11 o de meizôn umôn estai umôn diakonos

23:12 ostis de upsôsei eauton tapeinôthêsetai kai ostis tapeinôsei eauton upsôthêsetai

23:13 bs=(23:14) ouai a=de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tên basileian tôn ouranôn emprosthen tôn anthrôpôn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein

23:14 bs=(23:13) tsb=ouai tsb=de tsb=umin tsb=grammateis tsb=kai tsb=pharisaioi tsb=upokritai tsb=oti tsb=katesthiete tsb=tas tsb=oikias tsb=tôn tsb=chêrôn tsb=kai tsb=prophasei tsb=makra tsb=proseuchomenoi tsb=dia tsb=touto tsb=lêpsesthe tsb=perissoteron tsb=k

23:15 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tên thalassan kai tên xêran poiêsai ena prosêluton kai otan genêtai poieite auton uion geennês diploteron umôn

23:16 ouai umin odêgoi tuphloi oi legontes os an omosê en tô naô ouden estin os d an omosê en tô chrusô tou naou opheilei

23:17 môroi kai tuphloi tis gar meizôn estin o chrusos ê o naos o a=agiasas tsb=agiazôn ton chruson

23:18 kai os a=an tsb=ean omosê en tô thusiastêriô ouden estin os d an omosê en tô dôrô tô epanô autou opheilei

23:19 tsb=môroi tsb=kai tuphloi ti gar meizon to dôron ê to thusiastêrion to agiazon to dôron

23:20 o oun omosas en tô thusiastêriô omnuei en autô kai en a=pasi tsb=pasin tois epanô autou

23:21 kai o omosas en tô naô omnuei en autô kai en tô b=katoikêsanti ats=katoikounti auton

23:22 kai o omosas en tô ouranô omnuei en tô thronô tou theou kai en tô kathêmenô epanô autou

23:23 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti apodekatoute to êduosmon kai to anêthon kai to kuminon kai aphêkate ta barutera tou nomou tên krisin kai a=to tsb=ton a=eleos tsb=eleon kai tên pistin tauta a=[de] edei poiêsai kakeina mê aphienai

23:24 odêgoi tuphloi oi diulizontes ton kônôpa tên de kamêlon katapinontes

23:25 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katharizete to exôthen tou potêriou kai tês paropsidos esôthen de gemousin ex arpagês kai b=adikias ats=akrasias

23:26 pharisaie tuphle katharison prôton to entos tou potêriou tsb=kai tsb=tês tsb=paropsidos ina genêtai kai to ektos a=autou tsb=autôn katharon

23:27 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti paromoiazete taphois kekoniamenois oitines exôthen men phainontai ôraioi esôthen de gemousin osteôn nekrôn kai pasês akatharsias

23:28 outôs kai umeis exôthen men phainesthe tois anthrôpois dikaioi esôthen de tsb=mestoi este a=mestoi upokriseôs kai anomias

23:29 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti oikodomeite tous taphous tôn prophêtôn kai kosmeite ta mnêmeia tôn dikaiôn

23:30 kai legete ei a=êmetha tsb=êmen en tais êmerais tôn paterôn êmôn ouk an a=êmetha tsb=êmen tsb=koinônoi autôn a=koinônoi en tô aimati tôn prophêtôn

23:31 ôste martureite eautois oti uioi este tôn phoneusantôn tous prophêtas

23:32 kai umeis plêrôsate to metron tôn paterôn umôn

23:33 opheis gennêmata echidnôn pôs phugête apo tês kriseôs tês geennês

23:34 dia touto idou egô apostellô pros umas prophêtas kai sophous kai grammateis tsb=kai ex autôn apokteneite kai staurôsete kai ex autôn mastigôsete en tais sunagôgais umôn kai diôxete apo poleôs eis polin

23:35 opôs elthê eph umas pan aima dikaion a=ekchunnomenon tsb=ekchunomenon epi tês gês apo tou aimatos abel tou dikaiou eôs tou aimatos zachariou uiou barachiou on ephoneusate metaxu tou naou kai tou thusiastêriou

23:36 amên legô umin b=oti êxei ats=tauta panta b=tauta epi tên genean tautên

23:37 ierousalêm ierousalêm ê b=apoktenousa ats=apokteinousa tous prophêtas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autên posakis êthelêsa episunagagein ta tekna sou on tropon tsb=episunagei ornis a=episunagei ta nossia a=autês tsb=eautês upo tas pterugas kai

23:38 idou aphietai umin o oikos umôn erêmos

23:39 legô gar umin ou mê me idête ap arti eôs an eipête eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase