Index: Greek New Testament

 

Mark 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

2:1 kai a=eiselthôn ats=palin tsb=eisêlthen b=palin eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum di êmerôn tsb=kai êkousthê oti a=en tsb=eis a=oikô tsb=oikon estin

2:2 kai tsb=eutheôs sunêchthêsan polloi ôste mêketi chôrein mêde ta pros tên thuran kai elalei autois ton logon

2:3 kai erchontai a=pherontes pros auton paralutikon tsb=pherontes airomenon upo tessarôn

2:4 kai mê dunamenoi a=prosenegkai tsb=proseggisai autô dia ton ochlon apestegasan tên stegên opou ên kai exoruxantes a=chalôsi tsb=chalôsin ton a=krabatton a=opou tsb=krabbaton tsb=eph tsb=ô o paralutikos katekeito

2:5 a=kai idôn tsb=de o iêsous tên pistin autôn legei tô paralutikô teknon a=aphientai tsb=apheôntai a=sou tsb=soi ai amartiai tsb=sou

2:6 êsan de tines tôn grammateôn ekei kathêmenoi kai dialogizomenoi en tais kardiais autôn

2:7 ti outos outôs lalei a=blasphêmei tsb=blasphêmias tis dunatai aphienai amartias ei mê eis o theos

2:8 kai a=euthus tsb=eutheôs epignous o iêsous tô pneumati autou oti outôs b=autoi dialogizontai en eautois a=legei tsb=eipen autois ti tauta dialogizesthe en tais kardiais umôn

2:9 ti estin eukopôteron eipein tô paralutikô a=aphientai tsb=apheôntai ab=sou ts=soi ai amartiai ê eipein a=egeire tsb=egeirai kai aron tsb=sou ton a=krabatton a=sou tsb=krabbaton kai peripatei

2:10 ina de eidête oti exousian echei o uios tou anthrôpou aphienai a=amartias epi tês gês tsb=amartias legei tô paralutikô

2:11 soi legô a=egeire tsb=egeirai tsb=kai aron ton a=krabatton tsb=krabbaton sou kai upage eis ton oikon sou

2:12 kai êgerthê tsb=eutheôs kai a=euthus aras ton a=krabatton tsb=krabbaton exêlthen a=emprosthen tsb=enantion pantôn ôste existasthai pantas kai doxazein ton theon legontas oti tsb=oudepote outôs a=oudepote eidomen

2:13 kai exêlthen palin para tên thalassan kai pas o ochlos êrcheto pros auton kai edidasken autous

2:14 kai paragôn eiden leuin ton tou alphaiou kathêmenon epi to telônion kai legei autô akolouthei moi kai anastas êkolouthêsen autô

2:15 kai a=ginetai tsb=egeneto tsb=en tsb=tô katakeisthai auton en tê oikia autou kai polloi telônai kai amartôloi sunanekeinto tô iêsou kai tois mathêtais autou êsan gar polloi kai a=êkolouthoun tsb=êkolouthêsan autô

2:16 kai oi grammateis a=tôn a=pharisaiôn tsb=kai tsb=oi tsb=pharisaioi idontes a=oti tsb=auton a=esthiei tsb=esthionta meta tôn tsb=telônôn tsb=kai amartôlôn a=kai a=telônôn elegon tois mathêtais autou tsb=ti oti meta tôn telônôn kai amartôlôn esthiei tsb=kai

2:17 kai akousas o iêsous legei autois a=[oti] ou chreian echousin oi ischuontes iatrou all oi kakôs echontes ouk êlthon kalesai dikaious alla amartôlous tsb=eis tsb=metanoian

2:18 kai êsan oi mathêtai iôannou kai oi a=pharisaioi tsb=tôn tsb=pharisaiôn nêsteuontes kai erchontai kai legousin autô ab=dia ab=ti ts=diati oi mathêtai iôannou kai oi a=mathêtai tôn pharisaiôn nêsteuousin oi de soi mathêtai ou nêsteuousin

2:19 kai eipen autois o iêsous mê dunantai oi uioi tou numphônos en ô o numphios met autôn estin nêsteuein oson chronon tsb=meth tsb=eautôn echousin ton numphion a=met a=autôn ou dunantai nêsteuein

2:20 eleusontai de êmerai otan aparthê ap autôn o numphios kai tote nêsteusousin en a=ekeinê tsb=ekeinais a=tê tsb=tais a=êmera tsb=êmerais

2:21 tsb=kai oudeis epiblêma rakous agnaphou a=epiraptei tsb=epirraptei epi a=imation tsb=imatiô a=palaion tsb=palaiô ei de mê airei to plêrôma a=ap autou to kainon tou palaiou kai cheiron schisma ginetai

2:22 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mê a=rêxei tsb=rêssei o oinos tsb=o tsb=neos tous askous kai o oinos a=apollutai tsb=ekcheitai kai oi askoi tsb=apolountai alla oinon neon eis askous kainous tsb=blêteon

2:23 kai egeneto tsb=paraporeuesthai auton en tois sabbasin a=paraporeuesthai dia tôn sporimôn kai tsb=êrxanto oi mathêtai autou a=êrxanto odon poiein tillontes tous stachuas

2:24 kai oi pharisaioi elegon autô ide ti poiousin tsb=en tois sabbasin o ouk exestin

2:25 kai a=legei tsb=autos tsb=elegen autois oudepote anegnôte ti epoiêsen ab=dauid ts=dabid ote chreian eschen kai epeinasen autos kai oi met autou

2:26 pôs eisêlthen eis ton oikon tou theou epi abiathar ts=tou archiereôs kai tous artous tês protheseôs ephagen ous ouk exestin phagein ei mê a=tous tsb=tois a=iereis tsb=iereusin kai edôken kai tois sun autô ousin

2:27 kai elegen autois to sabbaton dia ton anthrôpon egeneto a=kai ouch o anthrôpos dia to sabbaton

2:28 ôste kurios estin o uios tou anthrôpou kai tou sabbatou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase