Index: Greek New Testament

 

Mark 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

11:1 kai ote eggizousin eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm eis b=bêthsphagê ats=bêthphagê kai bêthanian pros to oros tôn elaiôn apostellei duo tôn mathêtôn autou

11:2 kai legei autois upagete eis tên kômên tên katenanti umôn kai a=euthus tsb=eutheôs eisporeuomenoi eis autên eurêsete pôlon dedemenon eph on oudeis a=oupô anthrôpôn a=ekathisen tsb=kekathiken a=lusate tsb=lusantes auton a=kai a=pherete tsb=agagete

11:3 kai ean tis umin eipê ti poieite touto eipate tsb=oti o kurios autou chreian echei kai a=euthus tsb=eutheôs auton ab=apostellei a=palin ts=apostelei ôde

11:4 a=kai apêlthon tsb=de kai euron b=[ton] ts=ton pôlon dedemenon pros tsb=tên thuran exô epi tou amphodou kai luousin auton

11:5 kai tines tôn ekei estêkotôn elegon autois ti poieite luontes ton pôlon

11:6 oi de a=eipan tsb=eipon autois kathôs a=eipen tsb=eneteilato o iêsous kai aphêkan autous

11:7 kai a=pherousin tsb=êgagon ton pôlon pros ton iêsoun kai a=epiballousin tsb=epebalon autô ta imatia autôn kai ekathisen ep a=auton tsb=autô

11:8 a=kai polloi tsb=de ta imatia autôn estrôsan eis tên odon alloi de a=stibadas tsb=stoibadas a=kopsantes tsb=ekopton ek tôn a=agrôn tsb=dendrôn tsb=kai tsb=estrônnuon tsb=eis tsb=tên tsb=odon

11:9 kai oi proagontes kai oi akolouthountes ekrazon tsb=legontes ôsanna eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou

11:10 eulogêmenê ê erchomenê basileia tsb=en tsb=onomati tsb=kuriou tou patros êmôn ab=dauid ts=dabid ôsanna en tois upsistois

11:11 kai eisêlthen eis ierosoluma tsb=o tsb=iêsous tsb=kai eis to ieron kai periblepsamenos panta opsias êdê ousês tês ôras exêlthen eis bêthanian meta tôn dôdeka

11:12 kai tê epaurion exelthontôn autôn apo bêthanias epeinasen

11:13 kai idôn sukên a=apo makrothen echousan phulla êlthen ei ara tsb=eurêsei ti a=eurêsei en autê kai elthôn ep autên ouden euren ei mê phulla a=o tsb=ou gar tsb=ên kairos a=ouk a=ên sukôn

11:14 kai apokritheis tsb=o tsb=iêsous eipen autê mêketi tsb=ek tsb=sou eis ton aiôna a=ek a=sou mêdeis karpon phagoi kai êkouon oi mathêtai autou

11:15 kai erchontai eis ierosoluma kai eiselthôn tsb=o tsb=iêsous eis to ieron êrxato ekballein tous pôlountas kai a=tous agorazontas en tô ierô kai tas trapezas tôn kollubistôn kai tas kathedras tôn pôlountôn tas peristeras katestrepsen

11:16 kai ouk êphien ina tis dienegkê skeuos dia tou ierou

11:17 kai edidasken a=kai a=elegen tsb=legôn autois ou gegraptai oti o oikos mou oikos proseuchês klêthêsetai pasin tois ethnesin umeis de a=pepoiêkate tsb=epoiêsate auton spêlaion lêstôn

11:18 kai êkousan oi a=archiereis tsb=grammateis kai oi a=grammateis tsb=archiereis kai ezêtoun pôs auton ab=apolesôsin ts=apolesousin ephobounto gar auton tsb=oti pas a=gar o ochlos exeplêsseto epi tê didachê autou

11:19 kai a=otan tsb=ote opse egeneto a=exeporeuonto tsb=exeporeueto exô tês poleôs

11:20 kai tsb=prôi paraporeuomenoi a=prôi eidon tên sukên exêrammenên ek rizôn

11:21 kai anamnêstheis o petros legei autô rabbi ide ê sukê ên katêrasô exêrantai

11:22 kai apokritheis ab=o iêsous legei autois echete pistin theou

11:23 amên tsb=gar legô umin oti os an eipê tô orei toutô arthêti kai blêthêti eis tên thalassan kai mê diakrithê en tê kardia autou alla a=pisteuê tsb=pisteusê oti a=o tsb=a a=lalei tsb=legei ginetai estai autô tsb=o tsb=ean tsb=eipê

11:24 dia touto legô umin panta osa a=proseuchesthe a=kai tsb=an tsb=proseuchomenoi b=aitêsthe ats=aiteisthe pisteuete oti a=elabete tsb=lambanete kai estai umin

11:25 kai otan a=stêkete tsb=stêkête proseuchomenoi aphiete ei ti echete kata tinos ina kai o patêr umôn o en tois ouranois aphê umin ta paraptômata umôn

11:26 tsb=ei tsb=de tsb=umeis tsb=ouk tsb=aphiete tsb=oude tsb=o tsb=patêr tsb=umôn tsb=o tsb=en tsb=tois tsb=ouranois tsb=aphêsei tsb=ta tsb=paraptômata tsb=umôn

11:27 kai erchontai palin eis ierosoluma kai en tô ierô peripatountos autou erchontai pros auton oi archiereis kai oi grammateis kai oi presbuteroi

11:28 kai a=elegon tsb=legousin autô en poia exousia tauta poieis a=ê tsb=kai tis soi a=edôken tên exousian tautên tsb=edôken ina tauta poiês

11:29 o de iêsous tsb=apokritheis eipen autois eperôtêsô umas b=kai b=egô ts=kagô ena logon kai apokrithête moi kai erô umin en poia exousia tauta poiô

11:30 to baptisma a=to iôannou ex ouranou ên ê ex anthrôpôn apokrithête moi

11:31 kai a=dielogizonto tsb=elogizonto pros eautous legontes ean eipômen ex ouranou erei ab=dia ab=ti ts=diati a=[oun] tsb=oun ouk episteusate autô

11:32 a=alla tsb=all ts=ean eipômen ex anthrôpôn ephobounto ton a=ochlon tsb=laon apantes gar eichon ton iôannên tsb=oti ontôs a=oti prophêtês ên

11:33 kai apokrithentes tsb=legousin tô iêsou a=legousin ouk oidamen kai o iêsous tsb=apokritheis legei autois oude egô legô umin en poia exousia tauta poiô

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase