Index: Greek New Testament

 

2 Corinthians 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

7:1 tautas oun echontes tas epaggelias agapÍtoi katharisŰmen eautous apo pantos molusmou sarkos kai pneumatos epitelountes agiŰsunÍn en phobŰ theou

7:2 chŰrÍsate Ímas oudena ÍdikÍsamen oudena ephtheiramen oudena epleonektÍsamen

7:3 tsb=ou pros katakrisin a=ou legŰ proeirÍka gar oti en tais kardiais ÍmŰn este eis to sunapothanein kai suzÍn

7:4 pollÍ moi parrÍsia pros umas pollÍ moi kauchÍsis uper umŰn peplÍrŰmai tÍ paraklÍsei uperperisseuomai tÍ chara epi pasÍ tÍ thlipsei ÍmŰn

7:5 kai gar elthontŰn ÍmŰn eis makedonian oudemian eschÍken anesin Í sarx ÍmŰn all en panti thlibomenoi exŰthen machai esŰthen phoboi

7:6 all o parakalŰn tous tapeinous parekalesen Ímas o theos en tÍ parousia titou

7:7 ou monon de en tÍ parousia autou alla kai en tÍ paraklÍsei Í pareklÍthÍ eph umin anaggellŰn Ímin tÍn umŰn epipothÍsin ton umŰn odurmon ton umŰn zÍlon uper emou Űste me mallon charÍnai

7:8 oti ei kai elupÍsa umas en tÍ epistolÍ ou metamelomai ei kai metemelomÍn blepŰ a=[gar] tsb=gar oti Í epistolÍ ekeinÍ ei kai pros Űran elupÍsen umas

7:9 nun chairŰ ouch oti elupÍthÍte all oti elupÍthÍte eis metanoian elupÍthÍte gar kata theon ina en mÍdeni zÍmiŰthÍte ex ÍmŰn

7:10 Í gar kata theon lupÍ metanoian eis sŰtÍrian ametamelÍton a=ergazetai tsb=katergazetai Í de tou kosmou lupÍ thanaton katergazetai

7:11 idou gar auto touto to kata theon lupÍthÍnai tsb=umas posÍn kateirgasato umin spoudÍn alla apologian alla aganaktÍsin alla phobon alla epipothÍsin alla zÍlon ab=alla ts=all ekdikÍsin ats=en panti sunestÍsate eautous agnous einai tsb=en tŰ pragmati

7:12 ara ei kai egrapsa umin ouch a=eneken tsb=eineken tou adikÍsantos oude a=eneken tsb=eineken tou adikÍthentos all a=eneken tsb=eineken tou phanerŰthÍnai tÍn spoudÍn s=ÍmŰn abt=umŰn tÍn uper s=umŰn abt=ÍmŰn pros umas enŰpion tou theou

7:13 dia touto parakeklÍmetha epi ab=de tÍ paraklÍsei a=ÍmŰn tsb=umŰn perissoterŰs ts=de mallon echarÍmen epi tÍ chara titou oti anapepautai to pneuma autou apo pantŰn umŰn

7:14 oti ei ti autŰ uper umŰn kekauchÍmai ou katÍschunthÍn all Űs panta en alÍtheia elalÍsamen umin outŰs kai Í kauchÍsis ÍmŰn Í epi titou alÍtheia egenÍthÍ

7:15 kai ta splagchna autou perissoterŰs eis umas estin anamimnÍskomenou tÍn pantŰn umŰn upakoÍn Űs meta phobou kai tromou edexasthe auton

7:16 chairŰ s=oun oti en panti tharrŰ en umin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase