Index: Greek New Testament

 

2 Corinthians 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

13:1 triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturôn kai triôn stathêsetai pan rêma

13:2 proeirêka kai prolegô ôs parôn to deuteron kai apôn nun tsb=graphô tois proêmartêkosin kai tois loipois pasin oti ean elthô eis to palin ou pheisomai

13:3 epei dokimên zêteite tou en emoi lalountos christou os eis umas ouk asthenei alla dunatei en umin

13:4 kai gar tsb=ei estaurôthê ex astheneias alla zê ek dunameôs theou kai gar s=kai êmeis asthenoumen en autô alla a=zêsomen tsb=zêsometha sun autô ek dunameôs theou eis umas

13:5 eautous peirazete ei este en tê pistei eautous dokimazete ê ouk epiginôskete eautous oti iêsous christos en umin tsb=estin ei a=mêti tsb=mê tsb=ti adokimoi este

13:6 elpizô de oti gnôsesthe oti êmeis ouk esmen adokimoi

13:7 a=euchometha tsb=euchomai de pros ton theon mê poiêsai umas kakon mêden ouch ina êmeis dokimoi phanômen all ina umeis to kalon poiête êmeis de ôs adokimoi ômen

13:8 ou gar dunametha ti kata tês alêtheias a=alla tsb=all uper tês alêtheias

13:9 chairomen gar otan êmeis asthenômen umeis de dunatoi ête touto tsb=de kai euchometha tên umôn katartisin

13:10 dia touto tauta apôn graphô ina parôn mê apotomôs chrêsômai kata tên exousian ên tsb=edôken tsb=moi o kurios a=edôken a=moi eis oikodomên kai ouk eis kathairesin

13:11 loipon adelphoi chairete katartizesthe parakaleisthe to auto phroneite eirêneuete kai o theos tês agapês kai eirênês estai meth umôn

13:12 aspasasthe allêlous en agiô philêmati

13:13 aspazontai umas oi agioi pantes

13:14 ê charis tou kuriou iêsou christou kai ê agapê tou theou kai ê koinônia tou agiou pneumatos meta pantôn umôn tsb=amên t=[pros t=korinthious t=deutera t=egraphê t=apo t=philippôn t=tês t=makedonias t=dia t=titou t=kai t=louka]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase