Index: Greek New Testament

 

Ephesians 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1:1 paulos apostolos tsb=iêsou christou a=iêsou dia thelêmatos theou tois agiois tois ousin a=[en tsb=en a=ephesô] tsb=ephesô kai pistois en christô iêsou

1:2 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou iêsou christou

1:3 eulogêtos o theos kai patêr tou kuriou êmôn iêsou christou o eulogêsas êmas en pasê eulogia pneumatikê en tois epouraniois ab=en s=en christô

1:4 kathôs exelexato êmas en autô pro katabolês kosmou einai êmas agious kai amômous katenôpion autou en agapê

1:5 proorisas êmas eis uiothesian dia iêsou christou eis auton kata tên eudokian tou thelêmatos autou

1:6 eis epainon doxês tês charitos autou a=ês tsb=en tsb=ê echaritôsen êmas en tô êgapêmenô

1:7 en ô echomen tên apolutrôsin dia tou aimatos autou tên aphesin tôn paraptômatôn kata a=to tsb=ton a=ploutos tsb=plouton tês charitos autou

1:8 ês eperisseusen eis êmas en pasê sophia kai phronêsei

1:9 gnôrisas êmin to mustêrion tou thelêmatos autou kata tên eudokian autou ên proetheto en autô

1:10 eis oikonomian tou plêrômatos tôn kairôn anakephalaiôsasthai ta panta en tô christô ta ab=epi ts=te ts=en tois ouranois kai ta epi tês gês tsb=1:11 en autô a=1:11 en ô kai eklêrôthêmen prooristhentes kata prothesin tou ta panta energountos kata tên boulên

1:11 []

1:12 eis to einai êmas eis epainon ts=tês doxês autou tous proêlpikotas en tô christô

1:13 en ô kai umeis akousantes ton logon tês alêtheias to euaggelion tês sôtêrias umôn en ô kai pisteusantes esphragisthête tô pneumati tês epaggelias tô agiô

1:14 a=o tsb=os estin arrabôn tês klêronomias êmôn eis apolutrôsin tês peripoiêseôs eis epainon tês doxês autou

1:15 dia touto kagô akousas tên kath umas pistin en tô kuriô iêsou kai tên agapên tên eis pantas tous agious

1:16 ou pauomai eucharistôn uper umôn mneian tsb=umôn poioumenos epi tôn proseuchôn mou

1:17 ina o theos tou kuriou êmôn iêsou christou o patêr tês doxês dôê umin pneuma sophias kai apokalupseôs en epignôsei autou

1:18 pephôtismenous tous ophthalmous tês ab=kardias ts=dianoias tsb=umôn a=[umôn] eis to eidenai umas tis estin ê elpis tês klêseôs autou tsb=kai tis o ploutos tês doxês tês klêronomias autou en tois agiois

1:19 kai ti to uperballon megethos tês dunameôs autou eis êmas tous pisteuontas kata tên energeian tou kratous tês ischuos autou

1:20 ên enêrgêsen en tô christô egeiras auton ek b=tôn nekrôn kai a=kathisas tsb=ekathisen en dexia autou en tois epouraniois

1:21 uperanô pasês archês kai exousias kai dunameôs kai kuriotêtos kai pantos onomatos onomazomenou ou monon en tô aiôni toutô alla kai en tô mellonti

1:22 kai panta upetaxen upo tous podas autou kai auton edôken kephalên uper panta tê ekklêsia

1:23 êtis estin to sôma autou to plêrôma tou ab=ta panta en pasin plêroumenou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase