Index: Greek New Testament

 

Ephesians 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

2:1 kai umas ontas nekrous tois paraptômasin kai tais amartiais a=umôn

2:2 en ais pote periepatêsate kata ton aiôna tou kosmou toutou kata ton archonta tês exousias tou aeros tou pneumatos tou nun energountos en tois uiois tês apeitheias

2:3 en ois kai êmeis pantes anestraphêmen pote en tais epithumiais tês sarkos êmôn poiountes ta thelêmata tês sarkos kai tôn dianoiôn kai a=êmetha tsb=êmen tekna phusei orgês ôs kai oi loipoi

2:4 o de theos plousios ôn en eleei dia tên pollên agapên autou ên êgapêsen êmas

2:5 kai ontas êmas nekrous tois paraptômasin sunezôopoiêsen tô christô chariti este sesôsmenoi

2:6 kai sunêgeiren kai sunekathisen en tois epouraniois en christô iêsou

2:7 ina endeixêtai en tois aiôsin tois eperchomenois a=to tsb=ton a=uperballon tsb=uperballonta a=ploutos tsb=plouton tês charitos autou en chrêstotêti eph êmas en christô iêsou

2:8 tê gar chariti este sesôsmenoi dia tsb=tês pisteôs kai touto ouk ex umôn theou to dôron

2:9 ouk ex ergôn ina mê tis kauchêsêtai

2:10 autou gar esmen poiêma ktisthentes en christô iêsou epi ergois agathois ois proêtoimasen o theos ina en autois peripatêsômen

2:11 dio mnêmoneuete oti tsb=umeis pote a=umeis ta ethnê en sarki oi legomenoi akrobustia upo tês legomenês peritomês en sarki cheiropoiêtou

2:12 oti ête tsb=en tô kairô ekeinô chôris christou apêllotriômenoi tês politeias tou israêl kai xenoi tôn diathêkôn tês epaggelias elpida mê echontes kai atheoi en tô kosmô

2:13 nuni de en christô iêsou umeis oi pote ontes makran tsb=eggus egenêthête a=eggus en tô aimati tou christou

2:14 autos gar estin ê eirênê êmôn o poiêsas ta amphotera en kai to mesotoichon tou phragmou lusas

2:15 tên echthran en tê sarki autou ton nomon tôn entolôn en dogmasin katargêsas ina tous duo ktisê en a=autô tsb=eautô eis ena kainon anthrôpon poiôn eirênên

2:16 kai apokatallaxê tous amphoterous en eni sômati tô theô dia tou staurou apokteinas tên echthran en autô

2:17 kai elthôn euêggelisato eirênên umin tois makran kai a=eirênên tois eggus

2:18 oti di autou echomen tên prosagôgên oi amphoteroi en eni pneumati pros ton patera

2:19 ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla a=este sumpolitai tôn agiôn kai oikeioi tou theou

2:20 epoikodomêthentes epi tô themeliô tôn apostolôn kai prophêtôn ontos akrogôniaiou autou tsb=iêsou christou a=iêsou

2:21 en ô pasa ts=ê oikodomê sunarmologoumenê auxei eis naon agion en kuriô

2:22 en ô kai umeis sunoikodomeisthe eis katoikêtêrion tou theou en pneumati

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase