Index: Greek New Testament

 

1 Thessalonians 5

[1] [2] [3] [4] [5]

5:1 peri de tôn chronôn kai tôn kairôn adelphoi ou chreian echete umin graphesthai

5:2 autoi gar akribôs oidate oti tsb=ê êmera kuriou ôs kleptês en nukti outôs erchetai

5:3 otan tsb=gar legôsin eirênê kai asphaleia tote aiphnidios autois ephistatai olethros ôsper ê ôdin tê en gastri echousê kai ou mê ekphugôsin

5:4 umeis de adelphoi ouk este en skotei ina ê êmera umas ôs kleptês katalabê

5:5 pantes a=gar umeis uioi phôtos este kai uioi êmeras ouk esmen nuktos oude skotous

5:6 ara oun mê katheudômen ôs tsb=kai oi loipoi alla grêgorômen kai nêphômen

5:7 oi gar katheudontes nuktos katheudousin kai oi methuskomenoi nuktos methuousin

5:8 êmeis de êmeras ontes nêphômen endusamenoi thôraka pisteôs kai agapês kai perikephalaian elpida sôtêrias

5:9 oti ouk etheto êmas o theos eis orgên a=alla tsb=all eis peripoiêsin sôtêrias dia tou kuriou êmôn iêsou christou

5:10 tou apothanontos uper êmôn ina eite grêgorômen eite katheudômen ama sun autô zêsômen

5:11 dio parakaleite allêlous kai oikodomeite eis ton ena kathôs kai poieite

5:12 erôtômen de umas adelphoi eidenai tous kopiôntas en umin kai proistamenous umôn en kuriô kai nouthetountas umas

5:13 kai êgeisthai autous a=uperekperissou tsb=uper tsb=ekperissou en agapê dia to ergon autôn eirêneuete en eautois

5:14 parakaloumen de umas adelphoi noutheteite tous ataktous paramutheisthe tous oligopsuchous antechesthe tôn asthenôn makrothumeite pros pantas

5:15 orate mê tis kakon anti kakou tini apodô alla pantote to agathon diôkete a=[kai] tsb=kai eis allêlous kai eis pantas

5:16 pantote chairete

5:17 adialeiptôs proseuchesthe

5:18 en panti eucharisteite touto gar thelêma theou en christô iêsou eis umas

5:19 to pneuma mê sbennute

5:20 prophêteias mê exoutheneite

5:21 panta ab=de dokimazete to kalon katechete

5:22 apo pantos eidous ponêrou apechesthe

5:23 autos de o theos tês eirênês agiasai umas oloteleis kai oloklêron umôn to pneuma kai ê psuchê kai to sôma amemptôs en tê parousia tou kuriou êmôn iêsou christou têrêtheiê

5:24 pistos o kalôn umas os kai poiêsei

5:25 adelphoi proseuchesthe a=[kai] peri êmôn

5:26 aspasasthe tous adelphous pantas en philêmati agiô

5:27 a=enorkizô tsb=orkizô umas ton kurion anagnôsthênai tên epistolên pasin tois tsb=agiois adelphois

5:28 ê charis tou kuriou êmôn iêsou christou meth umôn tsb=amên t=[pros t=thessalonikeis t=prôtê t=egraphê t=apo t=athênôn]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase