Index: Greek New Testament

 

2 Thessalonians 3

[1] [2] [3]

3:1 to loipon proseuchesthe adelphoi peri êmôn ina o logos tou kuriou trechê kai doxazêtai kathôs kai pros umas

3:2 kai ina rusthômen apo tôn atopôn kai ponêrôn anthrôpôn ou gar pantôn ê pistis

3:3 pistos de estin o kurios os stêrixei umas kai phulaxei apo tou ponêrou

3:4 pepoithamen de en kuriô eph umas oti a paraggellomen a=[kai] tsb=umin tsb=kai poieite kai poiêsete

3:5 o de kurios kateuthunai umôn tas kardias eis tên agapên tou theou kai eis abs=tên upomonên tou christou

3:6 paraggellomen de umin adelphoi en onomati tou kuriou a=[êmôn] tsb=êmôn iêsou christou stellesthai umas apo pantos adelphou ataktôs peripatountos kai mê kata tên paradosin ên a=parelabosan b=parelabon ts=parelaben par êmôn

3:7 autoi gar oidate pôs dei mimeisthai êmas oti ouk êtaktêsamen en umin

3:8 oude dôrean arton ephagomen para tinos all en kopô kai mochthô a=nuktos tsb=nukta kai a=êmeras tsb=êmeran ergazomenoi pros to mê epibarêsai tina umôn

3:9 ouch oti ouk echomen exousian all ina eautous tupon dômen umin eis to mimeisthai êmas

3:10 kai gar ote êmen pros umas touto parêggellomen umin oti ei tis ou thelei ergazesthai mêde esthietô

3:11 akouomen gar tinas peripatountas en umin ataktôs mêden ergazomenous alla periergazomenous

3:12 tois de toioutois paraggellomen kai parakaloumen a=en a=kuriô tsb=dia tsb=tou tsb=kuriou tsb=êmôn iêsou a=christô tsb=christou ina meta êsuchias ergazomenoi ton eautôn arton esthiôsin

3:13 umeis de adelphoi mê a=egkakêsête tsb=ekkakêsête kalopoiountes

3:14 ei de tis ouch upakouei tô logô êmôn dia tês epistolês touton sêmeiousthe tsb=kai mê a=sunanamignusthai tsb=sunanamignusthe autô ina entrapê

3:15 kai mê ôs echthron êgeisthe alla noutheteite ôs adelphon

3:16 autos de o kurios tês eirênês dôê umin tên eirênên dia pantos en panti tropô o kurios meta pantôn umôn

3:17 o aspasmos tê emê cheiri paulou o estin sêmeion en pasê epistolê outôs graphô

3:18 ê charis tou kuriou êmôn iêsou christou meta pantôn umôn tsb=amên t=[pros t=thessalonikeis t=deutera t=egraphê t=apo t=athênôn]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase