Index: Greek New Testament

 

1 Timothy 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

4:1 to de pneuma rêtôs legei oti en usterois kairois apostêsontai tines tês pisteôs prosechontes pneumasin planois kai didaskaliais daimoniôn

4:2 en upokrisei pseudologôn a=kekaustêriasmenôn tsb=kekautêriasmenôn tên idian suneidêsin

4:3 kôluontôn gamein apechesthai brômatôn a o theos ektisen eis a=metalêmpsin tsb=metalêpsin meta eucharistias tois pistois kai a=epegnôkosi tsb=epegnôkosin tên alêtheian

4:4 oti pan ktisma theou kalon kai ouden apoblêton meta eucharistias lambanomenon

4:5 agiazetai gar dia logou theou kai enteuxeôs

4:6 tauta upotithemenos tois adelphois kalos esê diakonos tsb=iêsou christou a=iêsou entrephomenos tois logois tês pisteôs kai tês kalês didaskalias ê parêkolouthêkas

4:7 tous de bebêlous kai graôdeis muthous paraitou gumnaze de seauton pros eusebeian

4:8 ê gar sômatikê gumnasia pros oligon estin ôphelimos ê de eusebeia pros panta ôphelimos estin epaggelian echousa zôês tês nun kai tês mellousês

4:9 pistos o logos kai pasês apodochês axios

4:10 eis touto gar tsb=kai kopiômen kai a=agônizometha tsb=oneidizometha oti êlpikamen epi theô zônti os estin sôtêr pantôn anthrôpôn malista pistôn

4:11 paraggelle tauta kai didaske

4:12 mêdeis sou tês neotêtos kataphroneitô alla tupos ginou tôn pistôn en logô en anastrophê en agapê en tsb=pneumati tsb=en pistei en agneia

4:13 eôs erchomai proseche tê anagnôsei tê paraklêsei tê didaskalia

4:14 mê amelei tou en soi charismatos o edothê soi dia prophêteias meta epitheseôs tôn cheirôn tou presbuteriou

4:15 tauta meleta en toutois isthi ina sou ê prokopê phanera ê tsb=en pasin

4:16 epeche seautô kai tê didaskalia epimene autois touto gar poiôn kai seauton sôseis kai tous akouontas sou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase