Index: Greek New Testament

 

Hebrews 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

5:1 pas gar archiereus ex anthrôpôn lambanomenos uper anthrôpôn kathistatai ta pros ton theon ina prospherê dôra te kai thusias uper amartiôn

5:2 metriopathein dunamenos tois agnoousin kai planômenois epei kai autos perikeitai astheneian

5:3 kai a=di tsb=dia a=autên tsb=tautên opheilei kathôs peri tou laou outôs kai peri a=autou tsb=eautou prospherein a=peri tsb=uper amartiôn

5:4 kai ouch eautô tis lambanei tên timên alla ts=o kaloumenos upo tou theou a=kathôsper tsb=kathaper kai ts=o aarôn

5:5 outôs kai o christos ouch eauton edoxasen genêthênai archierea all o lalêsas pros auton uios mou ei su egô sêmeron gegennêka se

5:6 kathôs kai en eterô legei su iereus eis ton aiôna kata tên taxin melchisedek

5:7 os en tais êmerais tês sarkos autou deêseis te kai iketêrias pros ton dunamenon sôzein auton ek thanatou meta kraugês ischuras kai dakruôn prosenegkas kai eisakoustheis apo tês eulabeias

5:8 kaiper ôn uios emathen aph ôn epathen tên upakoên

5:9 kai teleiôtheis egeneto a=pasin tois upakouousin autô tsb=pasin aitios sôtêrias aiôniou

5:10 prosagoreutheis upo tou theou archiereus kata tên taxin melchisedek

5:11 peri ou polus êmin o logos kai dusermêneutos legein epei nôthroi gegonate tais akoais

5:12 kai gar opheilontes einai didaskaloi dia ton chronon palin chreian echete tou didaskein umas tina ta stoicheia tês archês tôn logiôn tou theou kai gegonate chreian echontes galaktos a=[kai] tsb=kai ou stereas trophês

5:13 pas gar o metechôn galaktos apeiros logou dikaiosunês nêpios gar estin

5:14 teleiôn de estin ê sterea trophê tôn dia tên exin ta aisthêtêria gegumnasmena echontôn pros diakrisin kalou te kai kakou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase