Index: Greek New Testament

 

James 3

[1] [2] [3] [4] [5]

3:1 mê polloi didaskaloi ginesthe adelphoi mou eidotes oti meizon krima a=lêmpsometha tsb=lêpsometha

3:2 polla gar ptaiomen apantes ei tis en logô ou ptaiei outos teleios anêr dunatos chalinagôgêsai kai olon to sôma

3:3 a=ei b=ide a=de ts=idou tôn ippôn tous chalinous eis ta stomata ballomen a=eis tsb=pros to peithesthai autous êmin kai olon to sôma autôn metagomen

3:4 idou kai ta ploia têlikauta onta kai upo tsb=sklêrôn anemôn a=sklêrôn elaunomena metagetai upo elachistou pêdaliou opou tsb=an ê ormê tou euthunontos a=bouletai tsb=boulêtai

3:5 outôs kai ê glôssa mikron melos estin kai a=megala a=auchei tsb=megalauchei idou a=êlikon tsb=oligon pur êlikên ulên anaptei

3:6 kai ê glôssa pur o kosmos tês adikias tsb=outôs ê glôssa kathistatai en tois melesin êmôn ê spilousa olon to sôma kai phlogizousa ton trochon tês geneseôs kai phlogizomenê upo tês geennês

3:7 pasa gar phusis thêriôn te kai peteinôn erpetôn te kai enaliôn damazetai kai dedamastai tê phusei tê anthrôpinê

3:8 tên de glôssan oudeis a=damasai dunatai anthrôpôn a=akatastaton tsb=damasai tsb=akatascheton kakon mestê iou thanatêphorou

3:9 en autê eulogoumen ton a=kurion tsb=theon kai patera kai en autê katarômetha tous anthrôpous tous kath omoiôsin theou gegonotas

3:10 ek tou autou stomatos exerchetai eulogia kai katara ou chrê adelphoi mou tauta outôs ginesthai

3:11 mêti ê pêgê ek tês autês opês bruei to gluku kai to pikron

3:12 mê dunatai adelphoi mou sukê elaias poiêsai ê ampelos suka a=oute tsb=outôs tsb=oudemia tsb=pêgê alukon tsb=kai gluku poiêsai udôr

3:13 tis sophos kai epistêmôn en umin deixatô ek tês kalês anastrophês ta erga autou en prautêti sophias

3:14 ei de zêlon pikron echete kai eritheian en tê kardia umôn mê katakauchasthe kai pseudesthe kata tês alêtheias

3:15 ouk estin autê ê sophia anôthen katerchomenê a=alla tsb=all epigeios psuchikê daimoniôdês

3:16 opou gar zêlos kai eritheia ekei akatastasia kai pan phaulon pragma

3:17 ê de anôthen sophia prôton men agnê estin epeita eirênikê epieikês eupeithês mestê eleous kai karpôn agathôn adiakritos tsb=kai anupokritos

3:18 karpos de tsb=tês dikaiosunês en eirênê speiretai tois poiousin eirênên

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase