Index: Greek New Testament

 

James 5

[1] [2] [3] [4] [5]

5:1 age nun oi plousioi klausate ololuzontes epi tais talaipôriais umôn tais eperchomenais

5:2 o ploutos umôn sesêpen kai ta imatia umôn sêtobrôta gegonen

5:3 o chrusos umôn kai o arguros katiôtai kai o ios autôn eis marturion umin estai kai phagetai tas sarkas umôn ôs pur ethêsaurisate en eschatais êmerais

5:4 idou o misthos tôn ergatôn tôn amêsantôn tas chôras umôn o apesterêmenos aph umôn krazei kai ai boai tôn therisantôn eis ta ôta kuriou sabaôth eiselêluthasin

5:5 etruphêsate epi tês gês kai espatalêsate ethrepsate tas kardias umôn tsb=ôs en êmera sphagês

5:6 katedikasate ephoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin

5:7 makrothumêsate oun adelphoi eôs tês parousias tou kuriou idou o geôrgos ekdechetai ton timion karpon tês gês makrothumôn ep b=auton ats=autô eôs ts=an labê a=proimon tsb=ueton tsb=prôimon kai opsimon

5:8 makrothumêsate kai umeis stêrixate tas kardias umôn oti ê parousia tou kuriou êggiken

5:9 mê stenazete a=adelphoi kat allêlôn tsb=adelphoi ina mê ab=krithête ts=katakrithête idou abs=o kritês pro tôn thurôn estêken

5:10 upodeigma labete ts=tês ts=kakopatheias adelphoi tsb=mou ab=tês b=kakopatheias a=kakopathias kai tês makrothumias tous prophêtas oi elalêsan a=en tô onomati kuriou

5:11 idou makarizomen tous a=upomeinantas tsb=upomenontas tên upomonên iôb êkousate kai to telos kuriou b=idete ats=eidete oti polusplagchnos estin ats=o ats=kurios kai oiktirmôn

5:12 pro pantôn de adelphoi mou mê omnuete mête ton ouranon mête tên gên mête allon tina orkon êtô de umôn to nai nai kai to ou ou ina mê as=upo bt=eis as=krisin bt=upokrisin pesête

5:13 kakopathei tis en umin proseuchesthô euthumei tis psalletô

5:14 asthenei tis en umin proskalesasthô tous presbuterous tês ekklêsias kai proseuxasthôsan ep auton aleipsantes a=[auton] tsb=auton elaiô en tô onomati tou kuriou

5:15 kai ê euchê tês pisteôs sôsei ton kamnonta kai egerei auton o kurios kan amartias ê pepoiêkôs aphethêsetai autô

5:16 exomologeisthe a=oun allêlois a=tas tsb=ta a=amartias tsb=paraptômata kai euchesthe uper allêlôn opôs iathête polu ischuei deêsis dikaiou energoumenê

5:17 êlias anthrôpos ên omoiopathês êmin kai proseuchê prosêuxato tou mê brexai kai ouk ebrexen epi tês gês eniautous treis kai mênas ex

5:18 kai palin prosêuxato kai o ouranos ueton edôken kai ê gê eblastêsen ton karpon autês

5:19 adelphoi a=mou ean tis en umin planêthê apo tês alêtheias kai epistrepsê tis auton

5:20 ginôsketô oti o epistrepsas amartôlon ek planês odou autou sôsei psuchên a=autou ek thanatou kai kalupsei plêthos amartiôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase