Index: Greek New Testament

 

2 Peter 3

[1] [2] [3]

3:1 tautên êdê agapêtoi deuteran umin graphô epistolên en ais diegeirô umôn en upomnêsei tên eilikrinê dianoian

3:2 mnêsthênai tôn proeirêmenôn rêmatôn upo tôn agiôn prophêtôn kai tês tôn apostolôn ab=umôn ts=êmôn entolês tou kuriou kai sôtêros

3:3 touto prôton ginôskontes oti eleusontai ep a=eschatôn tsb=eschatou tôn êmerôn a=[en] a=empaigmonê empaiktai kata tas idias ts=autôn epithumias ab=autôn poreuomenoi

3:4 kai legontes pou estin ê epaggelia tês parousias autou aph ês gar oi pateres ekoimêthêsan panta outôs diamenei ap archês ktiseôs

3:5 lanthanei gar autous touto thelontas oti ouranoi êsan ekpalai kai gê ex udatos kai di udatos sunestôsa tô tou theou logô

3:6 di ôn o tote kosmos udati kataklustheis apôleto

3:7 oi de nun ouranoi kai ê gê abs=tô as=autô bt=autou logô tethêsaurismenoi eisin puri têroumenoi eis êmeran kriseôs kai apôleias tôn asebôn anthrôpôn

3:8 en de touto mê lanthanetô umas agapêtoi oti mia êmera para kuriô ôs chilia etê kai chilia etê ôs êmera mia

3:9 ou bradunei tsb=o kurios tês epaggelias ôs tines bradutêta êgountai alla makrothumei eis a=umas tsb=êmas mê boulomenos tinas apolesthai alla pantas eis metanoian chôrêsai

3:10 êxei de tsb=ê êmera kuriou ôs kleptês en tsb=nukti tsb=en ê oi ouranoi roizêdon pareleusontai stoicheia de kausoumena a=luthêsetai tsb=luthêsontai kai gê kai ta en autê erga a=eurethêsetai tsb=katakaêsetai

3:11 toutôn a=outôs tsb=oun pantôn luomenôn potapous dei uparchein a=[umas] tsb=umas en agiais anastrophais kai eusebeiais

3:12 prosdokôntas kai speudontas tên parousian tês tou theou êmeras di ên ouranoi puroumenoi luthêsontai kai stoicheia kausoumena têketai

3:13 kainous de ouranous kai gên kainên kata to epaggelma autou prosdokômen en ois dikaiosunê katoikei

3:14 dio agapêtoi tauta prosdokôntes spoudasate aspiloi kai amômêtoi autô eurethênai en eirênê

3:15 kai tên tou kuriou êmôn makrothumian sôtêrian êgeisthe kathôs kai o agapêtos êmôn adelphos paulos kata tên tsb=autô dotheisan a=autô sophian egrapsen umin

3:16 ôs kai en pasais tsb=tais epistolais lalôn en autais peri toutôn en a=ais tsb=ois estin dusnoêta tina a oi amatheis kai astêriktoi streblousin ôs kai tas loipas graphas pros tên idian autôn apôleian

3:17 umeis oun agapêtoi proginôskontes phulassesthe ina mê tê tôn athesmôn planê sunapachthentes ekpesête tou idiou stêrigmou

3:18 auxanete de en chariti kai gnôsei tou kuriou êmôn kai sôtêros iêsou christou autô ê doxa kai nun kai eis êmeran aiônos a=[amên] tsb=amên

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase