Index: Greek New Testament

 

Revelation 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

11:1 kai edothê moi kalamos omoios rabdô s=kai s=o s=aggelos s=eistêkei legôn a=egeire tsb=egeirai kai metrêson ton naon tou theou kai to thusiastêrion kai tous proskunountas en autô

11:2 kai tên aulên tên abs=exôthen t=esôthen tou naou ekbale a=exôthen tsb=exô kai mê autên metrêsês oti edothê tois b=ethnesi ats=ethnesin kai tên polin tên agian b=patêsousi ats=patêsousin mênas a=tesserakonta tsb=tessarakonta a=[kai] b=kai duo

11:3 kai dôsô tois b=dusi ats=dusin b=martusi ats=martusin mou kai prophêteusousin êmeras chilias diakosias exêkonta peribeblêmenoi sakkous

11:4 outoi eisin ai duo elaiai kai abs=ai duo luchniai ai enôpion tou ab=kuriou ts=theou tês gês a=estôtes tsb=estôsai

11:5 kai ei tis autous ab=thelei ts=thelê adikêsai pur ekporeuetai ek tou stomatos autôn kai katesthiei tous echthrous autôn kai ei tis a=thelêsê b=thelei autous ts=thelê adikêsai outôs dei auton apoktanthênai

11:6 outoi echousin a=tên exousian kleisai ton ouranon ina mê ts=brechê uetos ab=brechê ts=en ab=tas ts=êmerais ab=êmeras ts=autôn tês prophêteias ab=autôn kai exousian echousin epi tôn udatôn strephein auta eis aima kai pataxai tên gên ab=en pasê plêgê osakis

11:7 kai otan b=telesôsi ats=telesôsin tên marturian autôn to thêrion to anabainon ek tês abussou poiêsei ts=polemon met autôn ab=polemon kai nikêsei autous kai apoktenei autous

11:8 kai a=to tsb=ta a=ptôma tsb=ptômata autôn epi tês plateias ab=tês poleôs tês megalês êtis kaleitai pneumatikôs sodoma kai aiguptos opou kai o kurios ab=autôn ts=êmôn estaurôthê

11:9 kai ab=blepousin ts=blepsousin ek tôn laôn kai phulôn kai glôssôn kai ethnôn ab=to ts=ta ab=ptôma ts=ptômata autôn êmeras treis ats=kai êmisu kai ta ptômata autôn ouk a=aphiousin b=aphêsousi ts=aphêsousin tethênai eis ab=mnêma ts=mnêmata

11:10 kai oi katoikountes epi tês gês ab=chairousin ts=charousin ep autois kai a=euphrainontai tsb=euphranthêsontai kai dôra b=dôsousin ats=pempsousin allêlois oti outoi oi duo prophêtai ebasanisan tous katoikountas epi tês gês

11:11 kai meta tas treis êmeras kai êmisu pneuma zôês ek tou theou eisêlthen a=en b=eis ts=ep a=autois tsb=autous kai estêsan epi tous podas autôn kai phobos megas a=epepesen tsb=epesen epi tous theôrountas autous

11:12 kai b=êkousa ats=êkousan tsb=phônên a=phônês tsb=megalên a=megalês ek tou ouranou a=legousês tsb=legousan autois a=anabate tsb=anabête ôde kai anebêsan eis ton ouranon en tê nephelê kai etheôrêsan autous oi echthroi autôn

11:13 kai en ekeinê tê b=êmera ats=ôra egeneto seismos megas kai to dekaton tês poleôs b=epese ats=epesen kai apektanthêsan en tô seismô onomata anthrôpôn chiliades epta kai oi loipoi emphoboi egenonto kai edôkan doxan tô theô tou ouranou

11:14 ê ouai ê deutera apêlthen s=kai ats=idou ê ouai ê tritê b=idou erchetai tachu

11:15 kai o ebdomos aggelos b=esalpise ats=esalpisen kai egenonto phônai megalai en tô ouranô tsb=legousai a=legontes ab=egeneto ts=egenonto ab=ê ts=ai ab=basileia ts=basileiai tou kosmou tou kuriou êmôn kai tou christou autou kai basileusei eis tous aiônas tôn

11:16 kai oi eikosi ts=kai tessares presbuteroi a=[oi] tsb=oi enôpion b=[tou b=thronou] tou theou kathêmenoi epi tous thronous autôn b=epeson ats=epesan epi ta prosôpa autôn kai prosekunêsan tô theô

11:17 legontes eucharistoumen soi kurie o theos o pantokratôr o ôn kai o ên ts=kai ts=o ts=erchomenos oti eilêphas tên dunamin sou tên megalên kai ebasileusas

11:18 kai ta ethnê ôrgisthêsan kai êlthen ê orgê sou kai o kairos tôn nekrôn krithênai kai dounai ton misthon tois doulois sou tois prophêtais kai tois agiois kai tois phoboumenois to onoma sou a=tous tsb=tois a=mikrous tsb=mikrois kai a=tous tsb=tois a=megalou

11:19 kai ênoigê o naos tou theou a=o en tô ouranô kai ôphthê ê kibôtos tês diathêkês b=tou b=kuriou ats=autou en tô naô autou kai egenonto astrapai kai phônai kai brontai kai ats=seismos ats=kai chalaza megalê

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase