Main Index: Hebrew Transliteration

 

Joshua 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2:1 vyslx yhvsj-bn-nvn mn-hs+ym snym-`nsym mrglym xrs l`mr lkv r`v `t-h`r& v`t-yryxv vylkv vyb`v byt-`sh zvnh vsmh rxb vyskbv- smh.

2:2 vy`mr lmlk yryxv l`mr hnh `nsym b`v hnh hlylh mbny ysr`l lxpr `t-h`r&.

2:3 vyslx mlk yryxv `l-rxb l`mr hv&y`y h`nsym hb`ym `lyk `sr-b`v lbytk ky lxpr `t-kl-h`r& b`v.

2:4 vtqx h`sh `t-sny h`nsym vt&pnv vt`mr kn b`v `ly h`nsym vl` ydjty m`yn hmh.

2:5 vyhy hsjr l$gvr bxsk vh`nsym y&`v l` ydjty `nh hlkv h`nsym rdpv mhr `xryhm ky tsygvm.

2:6 vhy` hjltm hggh vt+mnm bpsty hj& hjrkvt lh jl-hgg.

2:7 vh`nsym rdpv `xryhm drk hyrdn jl hmjbrvt vhsjr $grv `xry k`sr y&`v hrdpym `xryhm.

2:8 vhmh +rm yskbvn vhy` jlth jlyhm jl-hgg.

2:9 vt`mr `l-h`nsym ydjty ky-ntn yhvh lkm `t-h`r& vky-nplh `ymtkm jlynv vky nmgv kl-ysby h`r& mpnykm.

2:10 ky smjnv `t `sr-hvbys yhvh `t-my ym-$vp mpnykm b&`tkm mm&rym v`sr jsytm lsny mlky h`mry `sr bjbr hyrdn l$yxn vljvg `sr hxrmtm `vtm.

2:11 vnsmj vym$ lbbnv vl`-qmh jvd rvx b`ys mpnykm ky yhvh `lhykm hv` `lhym bsmym mmjl vjl-h`r& mtxt.

2:12 vjth hsbjv-n` ly byhvh ky-jsyty jmkm x$d vjsytm gm-`tm jm- byt `by x$d vnttm ly `vt `mt.

2:13 vhxytm `t-`by v`t-`my v`t-`xy v`t-`xvty v`t kl-`sr lhm vh<m `t-npstynv mmvt.

2:14 vy`mrv lh h`nsym npsnv txtykm lmvt `m l` tgydv `t-dbrnv zh vhyh btt-yhvh lnv `t-h`r& vjsynv jmk x$d v`mt.

2:15 vtvrdm bxbl bjd hxlvn ky byth bqyr hxvmh vbxvmh hy` yvsbt.

2:16 vt`mr lhm hhrh lkv pn-ypgjv bkm hrdpym vnxbtm smh slst ymym jd svb hrdpym v`xr tlkv ldrkkm.

2:17 vy`mrv `lyh h`nsym nqym `nxnv msbjtk hzh `sr hsbjtnv.

2:18 hnh `nxnv b`ym b`r& `t-tqvt xv+ hsny hzh tqsry bxlvn `sr hvrdtnv bv v`t-`byk v`t-`mk v`t-`xyk v`t kl-byt `byk t`$py `lyk hbyth.

2:19 vhyh kl `sr-y&` mdlty bytk hxv&h dmv br`sv v`nxnv nqym vkl `sr yhyh `tk bbyt dmv br`snv `m-yd thyh-bv.

2:20 v`m-tgydy `t-dbrnv zh vhyynv nqym msbjtk `sr hsbjtnv.

2:21 vt`mr kdbrykm kn-hv` vtslxm vylkv vtqsr `t-tqvt hsny bxlvn.

2:22 vylkv vyb`v hhrh vysbv sm slst ymym jd-sbv hrdpym vybqsv hrdpym bkl-hdrk vl` m&`v.

2:23 vysbv sny h`nsym vyrdv mhhr vyjbrv vyb`v `l-yhvsj bn-nvn vy$prv-lv `t kl-hm&`vt `vtm.

2:24 vy`mrv `l-yhvsj ky-ntn yhvh bydnv `t-kl-h`r& vgm-nmgv kl- ysby h`r& mpnynv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase