Main Index: Hebrew Transliteration

 

Joshua 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

3:1 vyskm yhvsj bbqr vy$jv mhs+ym vyb`v jd-hyrdn hv` vkl-bny ysr`l vylnv sm +rm yjbrv.

3:2 vyhy mq&h slst ymym vyjbrv hs+rym bqrb hmxnh.

3:3 vy&vv `t-hjm l`mr kr`vtkm `t `rvn bryt-yhvh `lhykm vhkhnym hlvym ns`ym `tv v`tm t$jv mmqvmkm vhlktm `xryv.

3:4 `k rxvq yhyh bynykm vbynv k`lpym `mh bmdh `l-tqrbv `lyv lmjn `sr-tdjv `t-hdrk `sr tlkv-bh ky l` jbrtm bdrk mtmvl slsvm.

3:5 vy`mr yhvsj `l-hjm htqdsv ky mxr yjsh yhvh bqrbkm npl`vt.

3:6 vy`mr yhvsj `l-hkhnym l`mr s`v `t-`rvn hbryt vjbrv lpny hjm vys`v `t-`rvn hbryt vylkv lpny hjm.

3:7 vy`mr yhvh `l-yhvsj hyvm hzh `xl gdlk bjyny kl-ysr`l `sr ydjvn ky k`sr hyyty jm-msh `hyh jmk.

3:8 v`th t&vh `t-hkhnym ns`y `rvn-hbryt l`mr kb`km jd-q&h my hyrdn byrdn tjmdv.

3:9 vy`mr yhvsj `l-bny ysr`l gsv hnh vsmjv `t-dbry yhvh `lhykm.

3:10 vy`mr yhvsj bz`t tdjvn ky `l xy bqrbkm vhvrs yvrys mpnykm `t- hknjny v`t-hxty v`t-hxvy v`t-hprzy v`t-hgrgsy vh`mry vhybv$y.

3:11 hnh `rvn hbryt `dvn kl-h`r& jbr lpnykm byrdn.

3:12 vjth qxv lkm sny jsr `ys msb+y ysr`l `ys-`xd `ys-`xd lsb+.

3:13 vhyh knvx kpvt rgly hkhnym ns`y `rvn yhvh `dvn kl-h`r& bmy hyrdn my hyrdn ykrtvn hmym hyrdym mlmjlh vyjmdv nd `xd.

3:14 vyhy bn$j hjm m`hlyhm ljbr `t-hyrdn vhkhnym ns`y h`rvn hbryt lpny hjm.

3:15 vkbv` ns`y h`rvn jd-hyrdn vrgly hkhnym ns`y h`rvn n+blv bq&h hmym vhyrdn ml` jl-kl-gdvtyv kl ymy q&yr.

3:16 vyjmdv hmym hyrdym mlmjlh qmv nd-`xd hrxq m`d b`dm hjyr `sr m&d &rtn vhyrdym jl ym hjrbh ym-hmlx tmv nkrtv vhjm jbrv ngd yryxv.

3:17 vyjmdv hkhnym ns`y h`rvn bryt-yhvh bxrbh btvk hyrdn hkn vkl- ysr`l jbrym bxrbh jd `sr-tmv kl-hgvy ljbr `t-hyrdn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase