Main Index: Hebrew Transliteration

 

Judges 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

17:1 vyhy-`ys mhr-`prym vsmv mykyhv.

17:2 vy`mr l`mv `lp vm`h hk$p `sr lqx-lk v`ty `lyt vgm `mrt b`zny hnh-hk$p `ty `ny lqxtyv vt`mr `mv brvk bny lyhvh.

17:3 vysb `t-`lp-vm`h hk$p l`mv vt`mr `mv hqds hqdsty `t-hk$p lyhvh mydy lbny ljsvt p$l vm$kh vjth `sybnv lk.

17:4 vysb `t-hk$p l`mv vtqx `mv m`tym k$p vttnhv l&vrp vyjshv p$l vm$kh vyhy bbyt mykyhv.

17:5 vh`ys mykh lv byt `lhym vyjs `pvd vtrpym vyml` `t-yd `xd mbnyv vyhy-lv lkhn.

17:6 bymym hhm `yn mlk bysr`l `ys hysr bjynyv yjsh.

17:7 vyhy-njr mbyt lxm yhvdh mmspxt yhvdh vhv` lvy vhv` gr-sm.

17:8 vylk h`ys mhjyr mbyt lxm yhvdh lgvr b`sr ym&` vyb` hr-`prym jd-byt mykh ljsvt drkv.

17:9 vy`mr-lv mykh m`yn tbv` vy`mr `lyv lvy `nky mbyt lxm yhvdh v`nky hlk lgvr b`sr `m&`.

17:10 vy`mr lv mykh sbh jmdy vhyh-ly l`b vlkhn v`nky `tn-lk jsrt k$p lymym vjrk bgdym vmxytk vylk hlvy.

17:11 vyv`l hlvy lsbt `t-h`ys vyhy hnjr lv k`xd mbnyv.

17:12 vyml` mykh `t-yd hlvy vyhy-lv hnjr lkhn vyhy bbyt mykh.

17:13 vy`mr mykh jth ydjty ky-yy+yb yhvh ly ky hyh-ly hlvy lkhn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase