Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Samuel 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

27:1 vy`mr dvd `l-lbv jth `$ph yvm-`xd byd-s`vl `yn-ly +vb ky hml+ `ml+ `l-`r& plstym vnv`s mmny s`vl lbqsny jvd bkl-gbvl ysr`l vnml+ty mydv.

27:2 vyqm dvd vyjbr hv` vss-m`vt `ys `sr jmv `l-`kys bn-mjvk mlk gt.

27:3 vysb dvd jm-`kys bgt hv` v`nsyv `ys vbytv dvd vsty nsyv `xynjm hyzrj`lyt v`bygyl `st-nbl hkrmlyt.

27:4 vygd ls`vl ky-brx dvd gt vl`-yv$p jvd lbqsv.

27:5 vy`mr dvd `l-`kys `m-n` m&`ty xn bjynyk ytnv-ly mqvm b`xt jry hsdh v`sbh sm vlmh ysb jbdk bjyr hmmlkh jmk.

27:6 vytn-lv `kys byvm hhv` `t-&qlg lkn hyth &qlg lmlky yhvdh jd hyvm hzh.

27:7 vyhy m$pr hymym `sr-ysb dvd bsdh plstym ymym v`rbjh xdsym.

27:8 vyjl dvd v`nsyv vyps+v `l-hgsvry vhgrzy vhjmlqy ky hnh ysbvt h`r& `sr mjvlm bv`k svrh vjd-`r& m&rym.

27:9 vhkh dvd `t-h`r& vl` yxyh `ys v`sh vlqx &`n vbqr vxmrym vgmlym vbgdym vysb vyb` `l-`kys.

27:10 vy`mr `kys `l-ps+tm hyvm vy`mr dvd jl-ngb yhvdh vjl-ngb hyrxm`ly v`l-ngb hqyny.

27:11 v`ys v`sh l`-yxyh dvd lhby` gt l`mr pn-ygdv jlynv l`mr kh- jsh dvd vkh msp+v kl-hymym `sr ysb bsdh plstym.

27:12 vy`mn `kys bdvd l`mr hb`s hb`ys bjmv bysr`l vhyh ly ljbd jvlm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase