Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Samuel 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

29:1 vyqb&v plstym `t-kl-mxnyhm `pqh vysr`l xnym bjyn `sr byzrj`l.

29:2 v$rny plstym jbrym lm`vt vl`lpym vdvd v`nsyv jbrym b`xrnh jm- `kys.

29:3 vy`mrv sry plstym mh hjbrym h`lh vy`mr `kys `l-sry plstym hlv`-zh dvd jbd s`vl mlk-ysr`l `sr hyh `ty zh ymym `v-zh snym vl`-m&`ty bv m`vmh myvm nplv jd-hyvm hzh.

29:4 vyq&pv jlyv sry plstym vy`mrv lv sry plstym hsb `t-h`ys vysb `l-mqvmv `sr hpqdtv sm vl`-yrd jmnv bmlxmh vl`-yhyh-lnv ls+n bmlxmh vbmh ytr&h zh `l-`dnyv hlv` br`sy h`nsym hhm.

29:5 hlv`-zh dvd `sr yjnv-lv bmxlvt l`mr hkh s`vl b`lpyv vdvd brbbtv.

29:6 vyqr` `kys `l-dvd vy`mr `lyv xy-yhvh ky-ysr `th v+vb bjyny &`tk vb`k `ty bmxnh ky l`-m&`ty bk rjh myvm b`k `ly jd-hyvm hzh vbjyny h$rnym l`-+vb `th.

29:7 vjth svb vlk bslvm vl`-tjsh rj bjyny $rny plstym.

29:8 vy`mr dvd `l-`kys ky mh jsyty vmh-m&`t bjbdk myvm `sr hyyty lpnyk jd hyvm hzh ky l` `bv` vnlxmty b`yby `dny hmlk.

29:9 vyjn `kys vy`mr `l-dvd ydjty ky +vb `th bjyny kml`k `lhym `k sry plstym `mrv l`-yjlh jmnv bmlxmh.

29:10 vjth hskm bbqr vjbdy `dnyk `sr-b`v `tk vhskmtm bbqr v`vr lkm vlkv.

29:11 vyskm dvd hv` v`nsyv llkt bbqr lsvb `l-`r& plstym vplstym jlv yzrj`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase