Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

9:1 vy`mr dvd hky ys-jvd `sr nvtr lbyt s`vl v`jsh jmv x$d bjbvr yhvntn.

9:2 vlbyt s`vl jbd vsmv &yb` vyqr`v-lv `l-dvd vy`mr hmlk `lyv h`th &yb` vy`mr jbdk.

9:3 vy`mr hmlk h`p$ jvd `ys lbyt s`vl v`jsh jmv x$d `lhym vy`mr &yb` `l-hmlk jvd bn lyhvntn nkh rglym.

9:4 vy`mr-lv hmlk `yph hv` vy`mr &yb` `l-hmlk hnh-hv` byt mkyr bn- jmy`l blv dbr.

9:5 vyslx hmlk dvd vyqxhv mbyt mkyr bn-jmy`l mlv dbr.

9:6 vyb` mpybst bn-yhvntn bn-s`vl `l-dvd vypl jl-pnyv vystxv vy`mr dvd mpybst vy`mr hnh jbdk.

9:7 vy`mr lv dvd `l-tyr` ky jsh `jsh jmk x$d bjbvr yhvntn `byk vhsbty lk `t-kl-sdh s`vl `byk v`th t`kl lxm jl-slxny tmyd.

9:8 vystxv vy`mr mh jbdk ky pnyt `l-hklb hmt `sr kmvny.

9:9 vyqr` hmlk `l-&yb` njr s`vl vy`mr `lyv kl `sr hyh ls`vl vlkl- bytv ntty lbn-`dnyk.

9:10 vjbdt lv `t-h`dmh `th vbnyk vjbdyk vhb`t vhyh lbn-`dnyk lxm v`klv vmpybst bn-`dnyk y`kl tmyd lxm jl-slxny vl&yb` xmsh jsr bnym vjsrym jbdym.

9:11 vy`mr &yb` `l-hmlk kkl `sr y&vh `dny hmlk `t-jbdv kn yjsh jbdk vmpybst `kl jl-slxny k`xd mbny hmlk.

9:12 vlmpybst bn-q+n vsmv myk` vkl mvsb byt-&yb` jbdym lmpybst.

9:13 vmpybst ysb byrvslm ky jl-slxn hmlk tmyd hv` `kl vhv` p$x sty rglyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase