Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

10:1 vplstym nlxmv bysr`l vyn$ `ys-ysr`l mpny plstym vyplv xllym bhr glbj.

10:2 vydbqv plstym `xry s`vl v`xry bnyv vykv plstym `t-yvntn v`t- `byndb v`t-mlky-svj bny s`vl.

10:3 vtkbd hmlxmh jl-s`vl vym&`hv hmvrym bqst vyxl mn-hyvrym.

10:4 vy`mr s`vl `l-ns` klyv slp xrbk vdqrny bh pn-yb`v hjrlym h`lh vhtjllv-by vl` `bh ns` klyv ky yr` m`d vyqx s`vl `t-hxrb vypl jlyh.

10:5 vyr` ns`-klyv ky mt s`vl vypl gm-hv` jl-hxrb vymt.

10:6 vymt s`vl vslst bnyv vkl-bytv yxdv mtv.

10:7 vyr`v kl-`ys ysr`l `sr-bjmq ky n$v vky-mtv s`vl vbnyv vyjzbv jryhm vyn$v vyb`v plstym vysbv bhm.

10:8 vyhy mmxrt vyb`v plstym lps+ `t-hxllym vym&`v `t-s`vl v`t- bnyv nplym bhr glbj.

10:9 vypsy+hv vys`v `t-r`sv v`t-klyv vyslxv b`r&-plstym $byb lbsr `t-j&byhm v`t-hjm.

10:10 vysymv `t-klyv byt `lhyhm v`t-glgltv tqjv byt dgvn.

10:11 vysmjv kl ybys gljd `t kl-`sr-jsv plstym ls`vl.

10:12 vyqvmv kl-`ys xyl vys`v `t-gvpt s`vl v`t gvpt bnyv vyby`vm ybysh vyqbrv `t-j&mvtyhm txt h`lh bybs vy&vmv sbjt ymym.

10:13 vymt s`vl bmjlv `sr mjl byhvh jl-dbr yhvh `sr l`-smr vgm- ls`vl b`vb ldrvs.

10:14 vl`-drs byhvh vymythv vy$b `t-hmlvkh ldvyd bn-ysy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase