Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

18:1 vyhy `xry-kn vyk dvyd `t-plstym vyknyjm vyqx `t-gt vbntyh myd plstym.

18:2 vyk `t-mv`b vyhyv mv`b jbdym ldvyd ns`y mnxh.

18:3 vyk dvyd `t-hddjzr mlk-&vbh xmth blktv lh&yb ydv bnhr-prt.

18:4 vylkd dvyd mmnv `lp rkb vsbjt `lpym prsym vjsrym `lp `ys rgly vyjqr dvyd `t-kl-hrkb vyvtr mmnv m`h rkb.

18:5 vyb` `rm drmsq ljzvr lhddjzr mlk &vbh vyk dvyd b`rm jsrym- vsnym `lp `ys.

18:6 vysm dvyd b`rm drmsq vyhy `rm ldvyd jbdym ns`y mnxh vyvsj yhvh ldvyd bkl `sr hlk.

18:7 vyqx dvyd `t sl+y hzhb `sr hyv jl jbdy hddjzr vyby`m yrvslm.

18:8 vm+bxt vmkvn jry hddjzr lqx dvyd nxst rbh m`d bh jsh slmh `t- ym hnxst v`t-hjmvdym v`t kly hnxst.

18:9 vysmj tjv mlk xmt ky hkh dvyd `t-kl-xyl hddjzr mlk-&vbh.

18:10 vyslx `t-hdvrm-bnv `l-hmlk-dvyd ls`vl-lv lslvm vlbrkv jl `sr nlxm bhddjzr vykhv ky-`ys mlxmvt tjv hyh hddjzr vkl kly zhb vk$p vnxst.

18:11 gm-`tm hqdys hmlk dvyd lyhvh jm-hk$p vhzhb `sr ns` mkl-hgvym m`dvm vmmv`b vmbny jmvn vmplstym vmjmlq.

18:12 v`bsy bn-&rvyh hkh `t-`dvm bgy` hmlx smvnh jsr `lp.

18:13 vysm b`dvm n&ybym vyhyv kl-`dvm jbdym ldvyd vyvsj yhvh `t- dvyd bkl `sr hlk.

18:14 vymlk dvyd jl-kl-ysr`l vyhy jsh msp+ v&dqh lkl-jmv.

18:15 vyv`b bn-&rvyh jl-h&b` vyhvsp+ bn-`xylvd mzkyr.

18:16 v&dvq bn-`xy+vb v`bymlk bn-`bytr khnym vsvs` $vpr.

18:17 vbnyhv bn-yhvydj jl-hkrty vhplty vbny-dvyd hr`snym lyd hmlk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase