Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

25:1 vybdl dvyd vsry h&b` ljbdh lbny `$p vhymn vydvtvn hnby`ym bknrvt bnblym vbm<ym vyhy m$prm `nsy ml`kh ljbdtm.

25:2 lbny `$p zkvr vyv$p vntnyh v`sr`lh bny `$p jl yd-`$p hnb` jl- ydy hmlk.

25:3 lydvtvn bny ydvtvn gdlyhv v&ry vysjyhv xsbyhv vmttyhv ssh jl ydy `byhm ydvtvn bknvr hnb` jl-hdvt vhll lyhvh.

25:4 lhymn bny hymn bqyhv mtnyhv jzy`l sbv`l vyrymvt xnnyh xnny `ly`th gdlty vrmmty jzr ysbqsh mlvty hvtyr mxzy`vt.

25:5 kl-`lh bnym lhymn xzh hmlk bdbry h`lhym lhrym qrn vytn h`lhym lhymn bnym `rbjh jsr vbnvt slvs.

25:6 kl-`lh jl-ydy `byhm bsyr byt yhvh bm<ym nblym vknrvt ljbdt byt h`lhym jl ydy hmlk `$p vydvtvn vhymn.

25:7 vyhy m$prm jm-`xyhm mlmdy-syr lyhvh kl-hmbyn m`tym smvnym vsmvnh.

25:8 vypylv gvrlvt msmrt ljmt kq+n kgdvl mbyn jm-tlmyd.

25:9 vy&` hgvrl hr`svn l`$p lyv$p gdlyhv hsny hv`-v`xyv vbnyv snym jsr.

25:10 hslsy zkvr bnyv v`xyv snym jsr.

25:11 hrbyjy ly&ry bnyv v`xyv snym jsr.

25:12 hxmysy ntnyhv bnyv v`xyv snym jsr.

25:13 hssy bqyhv bnyv v`xyv snym jsr.

25:14 hsbjy ysr`lh bnyv v`xyv snym jsr.

25:15 hsmyny ysjyhv bnyv v`xyv snym jsr.

25:16 htsyjy mtnyhv bnyv v`xyv snym jsr.

25:17 hjsyry smjy bnyv v`xyv snym jsr.

25:18 jsty-jsr jzr`l bnyv v`xyv snym jsr.

25:19 hsnym jsr lxsbyh bnyv v`xyv snym jsr.

25:20 lslsh jsr svb`l bnyv v`xyv snym jsr.

25:21 l`rbjh jsr mttyhv bnyv v`xyv snym jsr.

25:22 lxmsh jsr lyrmvt bnyv v`xyv snym jsr.

25:23 lssh jsr lxnnyhv bnyv v`xyv snym jsr.

25:24 lsbjh jsr lysbqsh bnyv v`xyv snym jsr.

25:25 lsmvnh jsr lxnny bnyv v`xyv snym jsr.

25:26 ltsjh jsr lmlvty bnyv v`xyv snym jsr.

25:27 ljsrym l`lyth bnyv v`xyv snym jsr.

25:28 l`xd vjsrym lhvtyr bnyv v`xyv snym jsr.

25:29 lsnym vjsrym lgdlty bnyv v`xyv snym jsr.

25:30 lslsh vjsrym lmxzy`vt bnyv v`xyv snym jsr.

25:31 l`rbjh vjsrym lrvmmty jzr bnyv v`xyv snym jsr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase