Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

3:1 `xry-kn ptx `yvb `t-pyhv vyqll `t-yvmv.

3:2 vyjn `yvb vy`mr.

3:3 y`bd yvm `vld bv vhlylh `mr hrh gbr.

3:4 hyvm hhv` yhy xsk `l-ydrshv `lvh mmjl v`l-tvpj jlyv nhrh.

3:5 yg`lhv xsk v&lmvt tskn-jlyv jnnh ybjthv kmryry yvm.

3:6 hlylh hhv` yqxhv `pl `l-yxd bymy snh bm$pr yrxym `l-yb`.

3:7 hnh hlylh hhv` yhy glmvd `l-tb` rnnh bv.

3:8 yqbhv `rry-yvm hjtydym jrr lvytn.

3:9 yxskv kvkby nspv yqv-l`vr v`yn v`l-yr`h bjpjpy-sxr.

3:10 ky l` $gr dlty b+ny vy$tr jml mjyny.

3:11 lmh l` mrxm `mvt mb+n y&`ty v`gvj.

3:12 mdvj qdmvny brkym vmh-sdym ky `ynq.

3:13 ky-jth skbty v`sqv+ ysnty `z ynvx ly.

3:14 jm-mlkym vyj&y `r& hbnym xrbvt lmv.

3:15 `v jm-srym zhb lhm hmml`ym btyhm k$p.

3:16 `v knpl +mvn l` `hyh kjllym l`-r`v `vr.

3:17 sm rsjym xdlv rgz vsm ynvxv ygyjy kx.

3:18 yxd `$yrym s`nnv l` smjv qvl ngs.

3:19 q+n vgdvl sm hv` vjbd xpsy m`dnyv.

3:20 lmh ytn ljml `vr vxyym lmry nps.

3:21 hmxkym lmvt v`ynnv vyxprhv mm+mvnym.

3:22 hsmxym `ly-gyl ysysv ky ym&`v-qbr.

3:23 lgbr `sr-drkv n$trh vy$k `lvh bjdv.

3:24 ky-lpny lxmy `nxty tb` vytkv kmym s`gty.

3:25 ky pxd pxdty vy`tyny v`sr ygrty yb` ly.

3:26 l` slvty vl` sq+ty vl`-nxty vyb` rgz.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase