Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

4:1 vyjn `lypz htymny vy`mr.

4:2 hn$h dbr `lyk tl`h vj&r bmlyn my yvkl.

4:3 hnh y$rt rbym vydym rpvt txzq.

4:4 kvsl yqymvn mlyk vbrkym krjvt t`m&.

4:5 ky jth tbv` `lyk vtl` tgj jdyk vtbhl.

4:6 hl` yr`tk k$ltk tqvtk vtm drkyk.

4:7 zkr-n` my hv` nqy `bd v`yph ysrym nkxdv.

4:8 k`sr r`yty xrsy `vn vzrjy jml yq&rhv.

4:9 mnsmt `lvh y`bdv vmrvx `pv yklv.

4:10 s`gt `ryh vqvl sxl vsny kpyrym ntjv.

4:11 lys `bd mbly-+rp vbny lby` ytprdv.

4:12 v`ly dbr ygnb vtqx `zny sm& mnhv.

4:13 bsjpym mxzynvt lylh bnpl trdmh jl-`nsym.

4:14 pxd qr`ny vrjdh vrb j&mvty hpxyd.

4:15 vrvx jl-pny yxlp t$mr sjrt bsry.

4:16 yjmd vl`-`kyr mr`hv tmvnh lngd jyny dmmh vqvl `smj.

4:17 h`nvs m`lvh y&dq `m mjshv y+hr-gbr.

4:18 hn bjbdyv l` y`myn vbml`kyv ysym thlh.

4:19 `p skny bty-xmr `sr-bjpr y$vdm ydk`vm lpny-js.

4:20 mbqr ljrb yktv mbly msym ln&x y`bdv.

4:21 hl`-n$j ytrm bm ymvtv vl` bxkmh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase