Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

6:1 vyjn `yvb vy`mr.

6:2 lv sqvl ysql kjsy vhyty bm`znym ys`v-yxd.

6:3 ky-jth mxvl ymym ykbd jl-kn dbry ljv.

6:4 ky x&y sdy jmdy `sr xmtm sth rvxy bjvty `lvh yjrkvny.

6:5 hynhq-pr` jly-ds` `m ygjh-svr jl-blylv.

6:6 hy`kl tpl mbly-mlx `m-ys-+jm bryr xlmvt.

6:7 m`nh lngvj npsy hmh kdvy lxmy.

6:8 my-ytn tbv` s`lty vtqvty ytn `lvh.

6:9 vy`l `lvh vydk`ny ytr ydv vyb&jny.

6:10 vthy jvd nxmty v`$ldh bxylh l` yxmvl ky-l` kxdty `mry qdvs.

6:11 mh-kxy ky-`yxl vmh-q&y ky-``ryk npsy.

6:12 `m-kx `bnym kxy `m-bsry nxvs.

6:13 h`m `yn jzrty by vtsyh ndxh mmny.

6:14 lm$ mrjhv x$d vyr`t sdy yjzvb.

6:15 `xy bgdv kmv-nxl k`pyq nxlym yjbrv.

6:16 hqdrym mny-qrx jlymv ytjlm-slg.

6:17 bjt yzrbv n&mtv bxmv ndjkv mmqvmm.

6:18 ylptv `rxvt drkm yjlv bthv vy`bdv.

6:19 hby+v `rxvt tm` hlykt sb` qvv-lmv.

6:20 bsv ky-b+x b`v jdyh vyxprv.

6:21 ky-jth hyytm l` tr`v xtt vtyr`v.

6:22 hky-`mrty hbv ly vmkxkm sxdv bjdy.

6:23 vml+vny myd-&r vmyd jry&ym tpdvny.

6:24 hvrvny v`ny `xrys vmh-sgyty hbynv ly.

6:25 mh-nmr&v `mry-ysr vmh-yvkyx hvkx mkm.

6:26 hlhvkx mlym txsbv vlrvx `mry n`s.

6:27 `p-jl-ytvm tpylv vtkrv jl-ryjkm.

6:28 vjth hv`ylv pnv-by vjl-pnykm `m-`kzb.

6:29 sbv-n` `l-thy jvlh vsby jvd &dqy-bh.

6:30 hys-blsvny jvlh `m-xky l`-ybyn hvvt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase