Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

8:1 vyjn bldd hsvxy vy`mr.

8:2 jd-`n tmll-`lh vrvx kbyr `mry-pyk.

8:3 h`l yjvt msp+ v`m-sdy yjvt-&dq.

8:4 `m-bnyk x+`v-lv vyslxm byd-psjm.

8:5 `m-`th tsxr `l-`l v`l-sdy ttxnn.

8:6 `m-zk vysr `th ky-jth yjyr jlyk vslm nvt &dqk.

8:7 vhyh r`sytk m&jr v`xrytk ysgh m`d.

8:8 ky-s`l-n` ldr rysvn vkvnn lxqr `bvtm.

8:9 ky-tmvl `nxnv vl` ndj ky &l ymynv jly-`r&.

8:10 hl`-hm yvrvk y`mrv lk vmlbm yv&`v mlym.

8:11 hyg`h-gm` bl` b&h ysgh-`xv bly-mym.

8:12 jdnv b`bv l` yq+p vlpny kl-x&yr yybs.

8:13 kn `rxvt kl-skxy `l vtqvt xnp t`bd.

8:14 `sr-yqv+ k$lv vbyt jkbys mb+xv.

8:15 ysjn jl-bytv vl` yjmd yxzyq bv vl` yqvm.

8:16 r+b hv` lpny-sms vjl gntv ynqtv t&`.

8:17 jl-gl srsyv y$bkv byt `bnym yxzh.

8:18 `m-ybljnv mmqvmv vkxs bv l` r`ytyk.

8:19 hn-hv` msvs drkv vmjpr `xr y&mxv.

8:20 hn-`l l` ym`$-tm vl`-yxzyq byd-mrjym.

8:21 jd-ymlh sxvq pyk vsptyk trvjh.

8:22 sn`yk ylbsv-bst v`hl rsjym `ynnv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase