Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

16:1 vyjn `yvb vy`mr.

16:2 smjty k`lh rbvt mnxmy jml klkm.

16:3 hq& ldbry-rvx `v mh-ymry&k ky tjnh.

16:4 gm `nky kkm `dbrh lv-ys npskm txt npsy `xbyrh jlykm bmlym v`nyjh jlykm bmv r`sy.

16:5 ``m&km bmv-py vnyd spty yxsk.

16:6 `m-`dbrh l`-yxsk k`by v`xdlh mh-mny yhlk.

16:7 `k-jth hl`ny hsmvt kl-jdty.

16:8 vtqm+ny ljd hyh vyqm by kxsy bpny yjnh.

16:9 `pv +rp vys+mny xrq jly bsnyv &ry yl+vs jynyv ly.

16:10 pjrv jly bpyhm bxrph hkv lxyy yxd jly ytml`vn.

16:11 y$gyrny `l `l jvyl vjl-ydy rsjym yr+ny.

16:12 slv hyyty vyprprny v`xz bjrpy vyp&p&ny vyqymny lv lm+rh.

16:13 y$bv jly rbyv yplx klyvty vl` yxmvl yspk l`r& mrrty.

16:14 ypr&ny pr& jl-pny-pr& yr& jly kgbvr.

16:15 sq tprty jly gldy vjllty bjpr qrny.

16:16 pny xmrmrh mny-bky vjl jpjpy &lmvt.

16:17 jl l`-xm$ bkpy vtplty zkh.

16:18 `r& `l-tk$y dmy v`l-yhy mqvm lzjqty.

16:19 gm-jth hnh-bsmym jdy vshdy bmrvmym.

16:20 mly&y rjy `l-`lvh dlph jyny.

16:21 vyvkx lgbr jm-`lvh vbn-`dm lrjhv.

16:22 ky-snvt m$pr y`tyv v`rx l`-`svb `hlk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase