Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

21:1 vyjn `yvb vy`mr.

21:2 smjv smvj mlty vthy-z`t tnxvmtykm.

21:3 s`vny v`nky `dbr v`xr dbry tljyg.

21:4 h`nky l`dm syxy v`m-mdvj l`-tq&r rvxy.

21:5 pnv-`ly vhsmv vsymv yd jl-ph.

21:6 v`m-zkrty vnbhlty v`xz bsry pl&vt.

21:7 mdvj rsjym yxyv jtqv gm-gbrv xyl.

21:8 zrjm nkvn lpnyhm jmm v&`&`yhm ljynyhm.

21:9 btyhm slvm mpxd vl` sb+ `lvh jlyhm.

21:10 svrv jbr vl` ygjl tpl+ prtv vl` tskl.

21:11 yslxv k&`n jvylyhm vyldyhm yrqdvn.

21:12 ys`v ktp vknvr vysmxv lqvl jvgb.

21:13 yblv b+vb ymyhm vbrgj s`vl yxtv.

21:14 vy`mrv l`l $vr mmnv vdjt drkyk l` xp&nv.

21:15 mh-sdy ky-njbdnv vmh-nvjyl ky npgj-bv.

21:16 hn l` bydm +vbm j&t rsjym rxqh mny.

21:17 kmh nr-rsjym ydjk vyb` jlymv `ydm xblym yxlq b`pv.

21:18 yhyv ktbn lpny-rvx vkm& gnbtv $vph.

21:19 `lvh y&pn-lbnyv `vnv yslm `lyv vydj.

21:20 yr`v jynv kydv vmxmt sdy ysth.

21:21 ky mh-xp&v bbytv `xryv vm$pr xdsyv x&&v.

21:22 hl`l ylmd-djt vhv` rmym yspv+.

21:23 zh ymvt bj&m tmv klv sl`nn vslyv.

21:24 j+ynyv ml`v xlb vmx j&mvtyv ysqh.

21:25 vzh ymvt bnps mrh vl`-`kl b+vbh.

21:26 yxd jl-jpr yskbv vrmh tk$h jlyhm.

21:27 hn ydjty mxsbvtykm vmzmvt jly txm$v.

21:28 ky t`mrv `yh byt-ndyb v`yh `hl msknvt rsjym.

21:29 hl` s`ltm jvbry drk v`ttm l` tnkrv.

21:30 ky lyvm `yd yxsk rj lyvm jbrvt yvblv.

21:31 my-ygyd jl-pnyv drkv vhv`-jsh my yslm-lv.

21:32 vhv` lqbrvt yvbl vjl-gdys ysqvd.

21:33 mtqv-lv rgby nxl v`xryv kl-`dm ymsvk vlpnyv `yn m$pr.

21:34 v`yk tnxmvny hbl vtsvbtykm ns`r-mjl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase