Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

22:1 vyjn `lypz htmny vy`mr.

22:2 hl`l y$kn-gbr ky-y$kn jlymv mskyl.

22:3 hxp& lsdy ky t&dq v`m-b&j ky-ttm drkyk.

22:4 hmyr`tk ykyxk ybv` jmk bmsp+.

22:5 hl` rjtk rbh v`yn-q& ljvntyk.

22:6 ky-txbl `xyk xnm vbgdy jrvmym tpsy+.

22:7 l`-mym jyp tsqh vmrjb tmnj-lxm.

22:8 v`ys zrvj lv h`r& vnsv` pnym ysb bh.

22:9 `lmnvt slxt ryqm vzrjvt ytmym ydk`.

22:10 jl-kn $bybvtyk pxym vybhlk pxd pt`m.

22:11 `v-xsk l`-tr`h vspjt-mym tk$k.

22:12 hl`-`lvh gbh smym vr`h r`s kvkbym ky-rmv.

22:13 v`mrt mh-ydj `l hbjd jrpl yspv+.

22:14 jbym $tr-lv vl` yr`h vxvg smym ythlk.

22:15 h`rx jvlm tsmr `sr drkv mty-`vn.

22:16 `sr-qm+v vl`-jt nhr yv&q y$vdm.

22:17 h`mrym l`l $vr mmnv vmh-ypjl sdy lmv.

22:18 vhv` ml` btyhm +vb vj&t rsjym rxqh mny.

22:19 yr`v &dyqym vysmxv vnqy yljg-lmv.

22:20 `m-l` nkxd qymnv vytrm `klh `s.

22:21 h$kn-n` jmv vslm bhm tbv`tk +vbh.

22:22 qx-n` mpyv tvrh vsym `mryv blbbk.

22:23 `m-tsvb jd-sdy tbnh trxyq jvlh m`hlk.

22:24 vsyt-jl-jpr b&r vb&vr nxlym `vpyr.

22:25 vhyh sdy b&ryk vk$p tvjpvt lk.

22:26 ky-`z jl-sdy ttjng vts` `l-`lvh pnyk.

22:27 tjtyr `lyv vysmjk vndryk tslm.

22:28 vtgzr-`vmr vyqm lk vjl-drkyk ngh `vr.

22:29 ky-hspylv vt`mr gvh vsx jynym yvsj.

22:30 yml+ `y-nqy vnml+ bbr kpyk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase