Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

23:1 vyjn `yvb vy`mr.

23:2 gm-hyvm mry sxy ydy kbdh jl-`nxty.

23:3 my-ytn ydjty v`m&`hv `bv` jd-tkvntv.

23:4 `jrkh lpnyv msp+ vpy `ml` tvkxvt.

23:5 `djh mlym yjnny v`bynh mh-y`mr ly.

23:6 hbrb-kx yryb jmdy l` `k-hv` ysm by.

23:7 sm ysr nvkx jmv v`pl+h ln&x msp+y.

23:8 hn qdm `hlk v`ynnv v`xvr vl`-`byn lv.

23:9 sm`vl bjstv vl`-`xz yj+p ymyn vl` `r`h.

23:10 ky-ydj drk jmdy bxnny kzhb `&`.

23:11 b`srv `xzh rgly drkv smrty vl`-`+.

23:12 m&vt sptyv vl` `mys mxqy &pnty `mry-pyv.

23:13 vhv` b`xd vmy ysybnv vnpsv `vth vyjs.

23:14 ky yslym xqy vkhnh rbvt jmv.

23:15 jl-kn mpnyv `bhl `tbvnn v`pxd mmnv.

23:16 v`l hrk lby vsdy hbhylny.

23:17 ky-l` n&mty mpny-xsk vmpny k$h-`pl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase