Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 42

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

42:1 vyjn `yvb `t-yhvh vy`mr.

42:2 ydjt ky-kl tvkl vl`-yb&r mmk mzmh.

42:3 my zh mjlym j&h bly djt lkn hgdty vl` `byn npl`vt mmny vl` `dj.

42:4 smj-n` v`nky `dbr `s`lk vhvdyjny.

42:5 lsmj-`zn smjtyk vjth jyny r`tk.

42:6 jl-kn `m`$ vnxmty jl-jpr v`pr.

42:7 vyhy `xr dbr yhvh `t-hdbrym h`lh `l-`yvb vy`mr yhvh `l-`lypz htymny xrh `py bk vbsny rjyk ky l` dbrtm `ly nkvnh kjbdy `yvb.

42:8 vjth qxv-lkm sbjh-prym vsbjh `ylym vlkv `l-jbdy `yvb vhjlytm jvlh bjdkm v`yvb jbdy ytpll jlykm ky `m-pnyv `s` lblty jsvt jmkm nblh ky l` dbrtm `ly nkvnh kjbdy `yvb.

42:9 vylkv `lypz htymny vbldd hsvxy &pr hnjmty vyjsv k`sr dbr `lyhm yhvh vys` yhvh `t-pny `yvb.

42:10 vyhvh sb `t-sbyt `yvb bhtpllv bjd rjhv vy$p yhvh `t-kl-`sr l`yvb lmsnh.

42:11 vyb`v `lyv kl-`xyv vkl-`xytyv vkl-ydjyv lpnym vy`klv jmv lxm bbytv vyndv lv vynxmv `tv jl kl-hrjh `sr-hby` yhvh jlyv vytnv- lv `ys qsy+h `xt v`ys nzm zhb `xd.

42:12 vyhvh brk `t-`xryt `yvb mr`stv vyhy-lv `rbjh jsr `lp &`n vsst `lpym gmlym v`lp-&md bqr v`lp `tvnvt.

42:13 vyhy-lv sbjnh bnym vslvs bnvt.

42:14 vyqr` sm-h`xt ymymh vsm hsnyt q&yjh vsm hslysyt qrn hpvk.

42:15 vl` nm&` nsym ypvt kbnvt `yvb bkl-h`r& vytn lhm `byhm nxlh btvk `xyhm.

42:16 vyxy `yvb `xry-z`t m`h v`rbjym snh vyr` `t-bnyv v`t-bny bnyv `rbjh drvt.

42:17 vymt `yvb zqn vsbj ymym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase