Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 56

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

56:1 lmn&x jl-yvnt `lm rxqym ldvd mktm b`xz `tv plstym bgt.

56:2 xnny `lhym ky-s`pny `nvs kl-hyvm lxm ylx&ny.

56:3 s`pv svrry kl-hyvm ky-rbym lxmym ly mrvm.

56:4 yvm `yr` `ny `lyk `b+x.

56:5 b`lhym `hll dbrv b`lhym b+xty l` `yr` mh-yjsh bsr ly.

56:6 kl-hyvm dbry yj&bv jly kl-mxsbtm lrj.

56:7 ygvrv y&pynv hmh jqby ysmrv k`sr qvv npsy.

56:8 jl-`vn pl+-lmv b`p jmym hvrd `lhym.

56:9 ndy $prth `th symh dmjty bn`dk hl` b$prtk.

56:10 `z ysvbv `vyby `xvr byvm `qr` zh-ydjty ky-`lhym ly.

56:11 b`lhym `hll dbr byhvh `hll dbr.

56:12 b`lhym b+xty l` `yr` mh-yjsh `dm ly.

56:13 jly `lhym ndryk `slm tvdt lk.

56:14 ky h< npsy mmvt hl` rgly mdxy lhthlk lpny `lhym b`vr hxyym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase