Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 59

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

59:1 lmn&x `l-tsxt ldvd mktm bslx s`vl vysmrv `t-hbyt lhmytv.

59:2 h&ylny m`yby `lhy mmtqvmmy tsgbny.

59:3 h&ylny mpjly `vn vm`nsy dmym hvsyjny.

59:4 ky hnh `rbv lnpsy ygvrv jly jzym l`-psjy vl`-x+`ty yhvh.

59:5 bly-jvn yrv&vn vykvnnv jvrh lqr`ty vr`h.

59:6 v`th yhvh-`lhym &b`vt `lhy ysr`l hqy&h lpqd kl-hgvym `l-txn kl-bgdy `vn $lh.

59:7 ysvbv ljrb yhmv kklb vy$vbbv jyr.

59:8 hnh ybyjvn bpyhm xrbvt bsptvtyhm ky-my smj.

59:9 v`th yhvh tsxq-lmv tljg lkl-gvym.

59:10 jzv `lyk `smrh ky-`lhym msgby.

59:11 `lhy x$dv yqdmny `lhym yr`ny bsrry.

59:12 `l-thrgm pn-yskxv jmy hnyjmv bxylk vhvrydmv mgnnv `dny.

59:13 x+`t-pymv dbr-sptymv vylkdv bg`vnm vm`lh vmkxs y$prv.

59:14 klh bxmh klh v`ynmv vydjv ky-`lhym msl byjqb l`p$y h`r& $lh.

59:15 vysvbv ljrb yhmv kklb vy$vbbv jyr.

59:16 hmh ynvjvn l`kl `m-l` ysbjv vylynv.

59:17 v`ny `syr jzk v`rnn lbqr x$dk ky-hyyt msgb ly vmnv$ byvm &r- ly.

59:18 jzy `lyk `zmrh ky-`lhym msgby `lhy x$dy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase