Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 83

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

83:1 syr mzmvr l`$p.

83:2 `lhym `l-dmy-lk `l-txrs v`l-tsq+ `l.

83:3 ky-hnh `vybyk yhmyvn vmsn`yk ns`v r`s.

83:4 jl-jmk yjrymv $vd vytyj&v jl-&pvnyk.

83:5 `mrv lkv vnkxydm mgvy vl`-yzkr sm-ysr`l jvd.

83:6 ky nvj&v lb yxdv jlyk bryt ykrtv.

83:7 `hly `dvm vysmj`lym mv`b vhgrym.

83:8 gbl vjmvn vjmlq plst jm-ysby &vr.

83:9 gm-`svr nlvh jmm hyv zrvj lbny-lv+ $lh.

83:10 jsh-lhm kmdyn k$y$r` kybyn bnxl qysvn.

83:11 nsmdv bjyn-d`r hyv dmn l`dmh.

83:12 sytmv ndybmv kjrb vkz`b vkzbx vk&lmnj kl-n$ykmv.

83:13 `sr `mrv nyrsh lnv `t n`vt `lhym.

83:14 `lhy sytmv kglgl kqs lpny-rvx.

83:15 k`s tbjr-yjr vklhbh tlh+ hrym.

83:16 kn trdpm b$jrk vb$vptk tbhlm.

83:17 ml` pnyhm qlvn vybqsv smk yhvh.

83:18 ybsv vybhlv jdy-jd vyxprv vy`bdv.

83:19 vydjv ky-`th smk yhvh lbdk jlyvn jl-kl-h`r&.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase