Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 115

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

115:1 l` lnv yhvh l` lnv ky-lsmk tn kbvd jl-x$dk jl-`mtk.

115:2 lmh y`mrv hgvym `yh-n` `lhyhm.

115:3 v`lhynv bsmym kl `sr-xp& jsh.

115:4 j&byhm k$p vzhb mjsh ydy `dm.

115:5 ph-lhm vl` ydbrv jynym lhm vl` yr`v.

115:6 `znym lhm vl` ysmjv `p lhm vl` yryxvn.

115:7 ydyhm vl` ymysvn rglyhm vl` yhlkv l`-yhgv bgrvnm.

115:8 kmvhm yhyv jsyhm kl `sr-b+x bhm.

115:9 ysr`l b+x byhvh jzrm vmgnm hv`.

115:10 byt `hrn b+xv byhvh jzrm vmgnm hv`.

115:11 yr`y yhvh b+xv byhvh jzrm vmgnm hv`.

115:12 yhvh zkrnv ybrk ybrk `t-byt ysr`l ybrk `t-byt `hrn.

115:13 ybrk yr`y yhvh hq+nym jm-hgdlym.

115:14 y$p yhvh jlykm jlykm vjl-bnykm.

115:15 brvkym `tm lyhvh jsh smym v`r&.

115:16 hsmym smym lyhvh vh`r& ntn lbny-`dm.

115:17 l` hmtym yhllv-yh vl` kl-yrdy dvmh.

115:18 v`nxnv nbrk yh mjth vjd-jvlm hllv-yh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase