Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 132

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

132:1 syr hmjlvt zkvr-yhvh ldvd `t kl-jnvtv.

132:2 `sr nsbj lyhvh ndr l`byr yjqb.

132:3 `m-`b` b`hl byty `m-`jlh jl-jrs y&vjy.

132:4 `m-`tn snt ljyny ljpjpy tnvmh.

132:5 jd-`m&` mqvm lyhvh msknvt l`byr yjqb.

132:6 hnh-smjnvh b`prth m&`nvh bsdy-yjr.

132:7 nbv`h lmsknvtyv nstxvh lhdm rglyv.

132:8 qvmh yhvh lmnvxtk `th v`rvn jzk.

132:9 khnyk ylbsv-&dq vx$ydyk yrnnv.

132:10 bjbvr dvd jbdk `l-tsb pny msyxk.

132:11 nsbj-yhvh ldvd `mt l`-ysvb mmnh mpry b+nk `syt lk$`-lk.

132:12 `m-ysmrv bnyk bryty vjdty zv `lmdm gm-bnyhm jdy-jd ysbv lk$`- lk.

132:13 ky-bxr yhvh b&yvn `vh lmvsb lv.

132:14 z`t-mnvxty jdy-jd ph-`sb ky `vtyh.

132:15 &ydh brk `brk `byvnyh `sbyj lxm.

132:16 vkhnyh `lbys ysj vx$ydyh rnn yrnnv.

132:17 sm `&myx qrn ldvd jrkty nr lmsyxy.

132:18 `vybyv `lbys bst vjlyv y&y& nzrv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase