Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

5:1 bny lxkmty hqsybh ltbvnty h+-`znk.

5:2 lsmr mzmvt vdjt sptyk yn&rv.

5:3 ky npt t+pnh spty zrh vxlq msmn xkh.

5:4 v`xryth mrh kljnh xdh kxrb pyvt.

5:5 rglyh yrdvt mvt s`vl &jdyh ytmkv.

5:6 `rx xyym pn-tpl$ njv mjgltyh l` tdj.

5:7 vjth bnym smjv-ly v`l-t$vrv m`mry-py.

5:8 hrxq mjlyh drkk v`l-tqrb `l-ptx byth.

5:9 pn-ttn l`xrym hvdk vsntyk l`kzry.

5:10 pn-ysbjv zrym kxk vj&byk bbyt nkry.

5:11 vnhmt b`xrytk bklvt bsrk vs`rk.

5:12 v`mrt `yk sn`ty mv$r vtvkxt n`& lby.

5:13 vl`-smjty bqvl mvry vlmlmdy l`-h+yty `zny.

5:14 kmj+ hyyty bkl-rj btvk qhl vjdh.

5:15 sth-mym mbvrk vnzlym mtvk b`rk.

5:16 ypv&v mjyntyk xv&h brxbvt plgy-mym.

5:17 yhyv-lk lbdk v`yn lzrym `tk.

5:18 yhy-mqvrk brvk vsmx m`st njvrk.

5:19 `ylt `hbym vyjlt-xn ddyh yrvk bkl-jt b`hbth tsgh tmyd.

5:20 vlmh tsgh bny bzrh vtxbq xq nkryh.

5:21 ky nkx jyny yhvh drky-`ys vkl-mjgltyv mpl$.

5:22 jvvnvtyv ylkdnv `t-hrsj vbxbly x+`tv ytmk.

5:23 hv` ymvt b`yn mv$r vbrb `vltv ysgh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase