Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ecclesiastes 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

6:1 ys rjh `sr r`yty txt hsms vrbh hy` jl-h`dm.

6:2 `ys `sr ytn-lv h`lhym jsr vnk$ym vkbvd v`ynnv x$r lnpsv mkl `sr-yt`vh vl`-ysly+nv h`lhym l`kl mmnv ky `ys nkry y`klnv zh hbl vxly rj hv`.

6:3 `m-yvlyd `ys m`h vsnym rbvt yxyh vrb syhyv ymy-snyv vnpsv l`- tsbj mn-h+vbh vgm-qbvrh l`-hyth lv `mrty +vb mmnv hnpl.

6:4 ky-bhbl b` vbxsk ylk vbxsk smv yk$h.

6:5 gm-sms l`-r`h vl` ydj nxt lzh mzh.

6:6 v`lv xyh `lp snym pjmym v+vbh l` r`h hl` `l-mqvm `xd hkl hvlk.

6:7 kl-jml h`dm lpyhv vgm-hnps l` tml`.

6:8 ky mh-yvtr lxkm mn-hk$yl mh-ljny yvdj lhlk ngd hxyym.

6:9 +vb mr`h jynym mhlk-nps gm-zh hbl vrjvt rvx.

6:10 mh-shyh kbr nqr` smv vnvdj `sr-hv` `dm vl`-yvkl ldyn jm shtqyp mmnv.

6:11 ky ys-dbrym hrbh mrbym hbl mh-ytr l`dm.

6:12 ky my-yvdj mh-+vb l`dm bxyym m$pr ymy-xyy hblv vyjsm k&l `sr my-ygyd l`dm mh-yhyh `xryv txt hsms.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase