Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ecclesiastes 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

10:1 zbvby mvt yb`ys ybyj smn rvqx yqr mxkmh mkbvd $klvt mj+.

10:2 lb xkm lymynv vlb k$yl lsm`lv.

10:3 vgm-bdrk ksh$kl hlk lbv x$r v`mr lkl $kl hv`.

10:4 `m-rvx hmvsl tjlh jlyk mqvmk `l-tnx ky mrp` ynyx x+`ym gdvlym.

10:5 ys rjh r`yty txt hsms ksggh sy&` mlpny hsly+.

10:6 ntn h$kl bmrvmym rbym vjsyrym bspl ysbv.

10:7 r`yty jbdym jl-$v$ym vsrym hlkym kjbdym jl-h`r&.

10:8 xpr gvm& bv ypvl vpr& gdr ysknv nxs.

10:9 m$yj `bnym yj&b bhm bvqj j&ym y$kn bm.

10:10 `m-qhh hbrzl vhv` l`-pnym qlql vxylym ygbr vytrvn hksyr xkmh.

10:11 `m-ysk hnxs blv`-lxs v`yn ytrvn lbjl hlsvn.

10:12 dbry py-xkm xn vsptvt k$yl tbljnv.

10:13 txlt dbry-pyhv $klvt v`xryt pyhv hvllvt rjh.

10:14 vh$kl yrbh dbrym l`-ydj h`dm mh-syhyh v`sr yhyh m`xryv my ygyd lv.

10:15 jml hk$ylym tygjnv `sr l`-ydj llkt `l-jyr.

10:16 `y-lk `r& smlkk njr vsryk bbqr y`klv.

10:17 `sryk `r& smlkk bn-xvrym vsryk bjt y`klv bgbvrh vl` bsty.

10:18 bj<ym ymk hmqrh vbsplvt ydym ydlp hbyt.

10:19 lsxvq jsym lxm vyyn ysmx xyym vhk$p yjnh `t-hkl.

10:20 gm bmdjk mlk `l-tqll vbxdry mskbk `l-tqll jsyr ky jvp hsmym yvlyk `t-hqvl vbjl hknpym ygyd dbr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase