Main Index: Hebrew Transliteration

 

Song of Solomon 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

5:1 b`ty lgny `xty klh `ryty mvry jm-bsmy `klty yjry jm-dbsy styty yyny jm-xlby `klv rjym stv vskrv dvdym.

5:2 `ny ysnh vlby jr qvl dvdy dvpq ptxy-ly `xty rjyty yvnty tmty sr`sy nml`-+l qv&vty r$y$y lylh.

5:3 ps+ty `t-ktnty `ykkh `lbsnh rx&ty `t-rgly `ykkh `+npm.

5:4 dvdy slx ydv mn-hxr vmjy hmv jlyv.

5:5 qmty `ny lptx ldvdy vydy n+pv-mvr v`&bjty mvr jbr jl kpvt hmnjvl.

5:6 ptxty `ny ldvdy vdvdy xmq jbr npsy y&`h bdbrv bqstyhv vl` m&`tyhv qr`tyv vl` jnny.

5:7 m&`ny hsmrym h$bbym bjyr hkvny p&jvny ns`v `t-rdydy mjly smry hxmvt.

5:8 hsbjty `tkm bnvt yrvslm `m-tm&`v `t-dvdy mh-tgydv lv sxvlt `hbh `ny.

5:9 mh-dvdk mdvd hyph bnsym mh-dvdk mdvd skkh hsbjtnv.

5:10 dvdy &x v`dvm dgvl mrbbh.

5:11 r`sv ktm pz qv&vtyv tltlym sxrvt kjvrb.

5:12 jynyv kyvnym jl-`pyqy mym rx&vt bxlb ysbvt jl-ml`t.

5:13 lxyv kjrvgt hbsm mgdlvt mrqxym sptvtyv svsnym n+pvt mvr jbr.

5:14 ydyv glyly zhb mml`ym btrsys mjyv jst sn mjlpt $pyrym.

5:15 svqyv jmvdy ss my$dym jl-`dny-pz mr`hv klbnvn bxvr k`rzym.

5:16 xkv mmtqym vklv mxmdym zh dvdy vzh rjy bnvt yrvslm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase