Main Index: Hebrew Transliteration

 

Song of Solomon 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

7:1 svby svby hsvlmyt svby svby vnxzh-bk mh-txzv bsvlmyt kmxlt hmxnym.

7:2 mh-ypv pjmyk bnjlym bt-ndyb xmvqy yrkyk kmv xl`ym mjsh ydy `mn.

7:3 srrk `gn h$hr `l-yx$r hmzg b+nk jrmt x+ym $vgh bsvsnym.

7:4 sny sdyk ksny jprym t`my &byh.

7:5 &v`rk kmgdl hsn jynyk brkvt bxsbvn jl-sjr bt-rbym `pk kmgdl hlbnvn &vph pny dmsq.

7:6 r`sk jlyk kkrml vdlt r`sk k`rgmn mlk `$vr brh+ym.

7:7 mh-ypyt vmh-njmt `hbh btjnvgym.

7:8 z`t qvmtk dmth ltmr vsdyk l`sklvt.

7:9 `mrty `jlh btmr `xzh b$n$nyv vyhyv-n` sdyk k`sklvt hgpn vryx `pk ktpvxym.

7:10 vxkk kyyn h+vb hvlk ldvdy lmysrym dvbb spty ysnym.

7:11 `ny ldvdy vjly tsvqtv.

7:12 lkh dvdy n&` hsdh nlynh bkprym.

7:13 nskymh lkrmym nr`h `m prxh hgpn ptx h$mdr hn&v hrmvnym sm `tn `t-ddy lk.

7:14 hdvd`ym ntnv-ryx vjl-ptxynv kl-mgdym xdsym gm-ysnym dvdy &pnty lk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase