Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

2:1 hdbr `sr xzh ysjyhv bn-`mv& jl-yhvdh vyrvslm.

2:2 vhyh b`xryt hymym nkvn yhyh hr byt-yhvh br`s hhrym vns` mgbjvt vnhrv `lyv kl-hgvym.

2:3 vhlkv jmym rbym v`mrv lkv vnjlh `l-hr-yhvh `l-byt `lhy yjqb vyrnv mdrkyv vnlkh b`rxtyv ky m&yvn t&` tvrh vdbr-yhvh myrvslm.

2:4 vsp+ byn hgvym vhvkyx ljmym rbym vkttv xrbvtm l`tym vxnytvtyhm lmzmrvt l`-ys` gvy `l-gvy xrb vl`-ylmdv jvd mlxmh.

2:5 byt yjqb lkv vnlkh b`vr yhvh.

2:6 ky n+sth jmk byt yjqb ky ml`v mqdm vjnnym kplstym vbyldy nkrym yspyqv.

2:7 vtml` `r&v k$p vzhb v`yn q&h l`&rtyv vtml` `r&v $v$ym v`yn q&h lmrkbtyv.

2:8 vtml` `r&v `lylym lmjsh ydyv ystxvv l`sr jsv `&bjtyv.

2:9 vysx `dm vyspl-`ys v`l-ts` lhm.

2:10 bv` b&vr vh+mn bjpr mpny pxd yhvh vmhdr g`nv.

2:11 jyny gbhvt `dm spl vsx rvm `nsym vnsgb yhvh lbdv byvm hhv`.

2:12 ky yvm lyhvh &b`vt jl kl-g`h vrm vjl kl-ns` vspl.

2:13 vjl kl-`rzy hlbnvn hrmym vhns`ym vjl kl-`lvny hbsn.

2:14 vjl kl-hhrym hrmym vjl kl-hgbjvt hns`vt.

2:15 vjl kl-mgdl gbh vjl kl-xvmh b&vrh.

2:16 vjl kl-`nyvt trsys vjl kl-skyvt hxmdh.

2:17 vsx gbhvt h`dm vspl rvm `nsym vnsgb yhvh lbdv byvm hhv`.

2:18 vh`lylym klyl yxlp.

2:19 vb`v bmjrvt &rym vbmxlvt jpr mpny pxd yhvh vmhdr g`vnv bqvmv ljr& h`r&.

2:20 byvm hhv` yslyk h`dm `t `lyly k$pv v`t `lyly zhbv `sr jsv-lv lhstxvt lxpr prvt vlj+lpym.

2:21 lbv` bnqrvt h&rym vb$jpy h$ljym mpny pxd yhvh vmhdr g`vnv bqvmv ljr& h`r&.

2:22 xdlv lkm mn-h`dm `sr nsmh b`pv ky-bmh nxsb hv`.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase