Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

8:1 vy`mr yhvh `ly qx-lk glyvn gdvl vktb jlyv bxr+ `nvs lmhr sll xs bz.

8:2 v`jydh ly jdym n`mnym `t `vryh hkhn v`t-zkryhv bn ybrkyhv.

8:3 v`qrb `l-hnby`h vthr vtld bn vy`mr yhvh `ly qr` smv mhr sll xs bz.

8:4 ky b+rm ydj hnjr qr` `by v`my ys` `t-xyl dmsq v`t sll smrvn lpny mlk `svr.

8:5 vy$p yhvh dbr `ly jvd l`mr.

8:6 yjn ky m`$ hjm hzh `t my hslx hhlkym l`+ vmsvs `t-r&yn vbn- rmlyhv.

8:7 vlkn hnh `dny mjlh jlyhm `t-my hnhr hj&vmym vhrbym `t-mlk `svr v`t-kl-kbvdv vjlh jl-kl-`pyqyv vhlk jl-kl-gdvtyv.

8:8 vxlp byhvdh s+p vjbr jd-&v`r ygyj vhyh m+vt knpyv ml` rxb- `r&k jmnv `l.

8:9 rjv jmym vxtv vh`zynv kl mrxqy-`r& ht`zrv vxtv ht`zrv vxtv.

8:10 j&v j&h vtpr dbrv dbr vl` yqvm ky jmnv `l.

8:11 ky kh `mr yhvh `ly kxzqt hyd vy$rny mlkt bdrk hjm-hzh l`mr.

8:12 l`-t`mrvn qsr lkl `sr-y`mr hjm hzh qsr v`t-mvr`v l`-tyr`v vl` tjry&v.

8:13 `t-yhvh &b`vt `tv tqdysv vhv` mvr`km vhv` mjr&km.

8:14 vhyh lmqds vl`bn ngp vl&vr mksvl lsny bty ysr`l lpx vlmvqs lyvsb yrvslm.

8:15 vkslv bm rbym vnplv vnsbrv vnvqsv vnlkdv.

8:16 &vr tjvdh xtvm tvrh blmdy.

8:17 vxkyty lyhvh hm$tyr pnyv mbyt yjqb vqvyty-lv.

8:18 hnh `nky vhyldym `sr ntn-ly yhvh l`tvt vlmvptym bysr`l mjm yhvh &b`vt hskn bhr &yvn.

8:19 vky-y`mrv `lykm drsv `l-h`bvt v`l-hydjnym hm&p&pym vhmhgym hlv`-jm `l-`lhyv ydrs bjd hxyym `l-hmtym.

8:20 ltvrh vltjvdh `m-l` y`mrv kdbr hzh `sr `yn-lv sxr.

8:21 vjbr bh nqsh vrjb vhyh ky-yrjb vhtq&p vqll bmlkv vb`lhyv vpnh lmjlh.

8:22 v`l-`r& yby+ vhnh &rh vxskh mjvp &vqh v`plh mndx.

8:23 ky l` mvjp l`sr mv&q lh kjt hr`svn hql `r&h zblvn v`r&h nptly vh`xrvn hkbyd drk hym jbr hyrdn glyl hgvym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase