Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

18:1 hvy `r& &l&l knpym `sr mjbr lnhry-kvs.

18:2 hslx bym &yrym vbkly-gm` jl-pny-mym lkv ml`kym qlym `l-gvy mmsk vmvr+ `l-jm nvr` mn-hv` vhl`h gvy qv-qv vmbv$h `sr-bz`v nhrym `r&v.

18:3 kl-ysby tbl vskny `r& kns`-n$ hrym tr`v vktqj svpr tsmjv.

18:4 ky kh `mr yhvh `ly `sqv+h v`by+h bmkvny kxm &x jly-`vr kjb +l bxm q&yr.

18:5 ky-lpny q&yr ktm-prx vb$r gml yhyh n&h vkrt hzlzlym bmzmrvt v`t-hn+ysvt h$yr htz.

18:6 yjzbv yxdv ljy+ hrym vlbhmt h`r& vq& jlyv hjy+ vkl-bhmt h`r& jlyv txrp.

18:7 bjt hhy` yvbl-sy lyhvh &b`vt jm mmsk vmvr+ vmjm nvr` mn-hv` vhl`h gvy qv-qv vmbv$h `sr bz`v nhrym `r&v `l-mqvm sm-yhvh &b`vt hr-&yvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase