Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 53

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

53:1 my h`myn lsmjtnv vzrvj yhvh jl-my nglth.

53:2 vyjl kyvnq lpnyv vksrs m`r& &yh l`-t`r lv vl` hdr vnr`hv vl`- mr`h vnxmdhv.

53:3 nbzh vxdl `ysym `ys mk`bvt vydvj xly vkm$tr pnym mmnv nbzh vl` xsbnhv.

53:4 `kn xlynv hv` ns` vmk`bynv $blm v`nxnv xsbnhv ngvj mkh `lhym vmjnh.

53:5 vhv` mxll mpsjnv mdk` mjvntynv mv$r slvmnv jlyv vbxbrtv nrp`- lnv.

53:6 klnv k&`n tjynv `ys ldrkv pnynv vyhvh hpgyj bv `t jvn klnv.

53:7 ngs vhv` njnh vl` yptx-pyv ksh l+bx yvbl vkrxl lpny gzzyh n`lmh vl` yptx pyv.

53:8 mj&r vmmsp+ lqx v`t-dvrv my ysvxx ky ngzr m`r& xyym mpsj jmy ngj lmv.

53:9 vytn `t-rsjym qbrv v`t-jsyr bmtyv jl l`-xm$ jsh vl` mrmh bpyv.

53:10 vyhvh xp& dk`v hxly `m-tsym `sm npsv yr`h zrj y`ryk ymym vxp& yhvh bydv y&lx.

53:11 mjml npsv yr`h ysbj bdjtv y&dyq &dyq jbdy lrbym vjvntm hv` y$bl.

53:12 lkn `xlq-lv brbym v`t-j&vmym yxlq sll txt `sr hjrh lmvt npsv v`t-psjym nmnh vhv` x+`-rbym ns` vlpsjym ypgyj.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase