Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 56

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

56:1 kh `mr yhvh smrv msp+ vjsv &dqh ky-qrvbh ysvjty lbv` v&dqty lhglvt.

56:2 `sry `nvs yjsh-z`t vbn-`dm yxzyq bh smr sbt mxllv vsmr ydv mjsvt kl-rj.

56:3 v`l-y`mr bn-hnkr hnlvh `l-yhvh l`mr hbdl ybdylny yhvh mjl jmv v`l-y`mr h$ry$ hn `ny j& ybs.

56:4 ky-kh `mr yhvh l$ry$ym `sr ysmrv `t-sbtvty vbxrv b`sr xp&ty vmxzyqym bbryty.

56:5 vntty lhm bbyty vbxvmty yd vsm +vb mbnym vmbnvt sm jvlm `tn- lv `sr l` ykrt.

56:6 vbny hnkr hnlvym jl-yhvh lsrtv vl`hbh `t-sm yhvh lhyvt lv ljbdym kl-smr sbt mxllv vmxzyqym bbryty.

56:7 vhby`vtym `l-hr qdsy vsmxtym bbyt tplty jvltyhm vzbxyhm lr&vn jl-mzbxy ky byty byt-tplh yqr` lkl-hjmym.

56:8 n`m `dny yhvh mqb& ndxy ysr`l jvd `qb& jlyv lnqb&yv.

56:9 kl xytv sdy `tyv l`kl kl-xytv byjr.

56:10 &pv jvrym klm l` ydjv klm klbym `lmym l` yvklv lnbx hzym skbym `hby lnvm.

56:11 vhklbym jzy-nps l` ydjv sbjh vhmh rjym l` ydjv hbyn klm ldrkm pnv `ys lb&jv mq&hv.

56:12 `tyv `qxh-yyn vn$b`h skr vhyh kzh yvm mxr gdvl ytr m`d.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase