Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

21:1 hdbr `sr-hyh `l-yrmyhv m`t yhvh bslx `lyv hmlk &dqyhv `t- psxvr bn-mlkyh v`t-&pnyh bn-mjsyh hkhn l`mr.

21:2 drs-n` bjdnv `t-yhvh ky nbvkdr`&r mlk-bbl nlxm jlynv `vly yjsh yhvh `vtnv kkl-npl`tyv vyjlh mjlynv.

21:3 vy`mr yrmyhv `lyhm kh t`mrn `l-&dqyhv.

21:4 kh-`mr yhvh `lhy ysr`l hnny m$b `t-kly hmlxmh `sr bydkm `sr `tm nlxmym bm `t-mlk bbl v`t-hksdym h&rym jlykm mxv& lxvmh v`$pty `vtm `l-tvk hjyr hz`t.

21:5 vnlxmty `ny `tkm byd n+vyh vbzrvj xzqh vb`p vbxmh vbq&p gdvl.

21:6 vhkyty `t-yvsby hjyr hz`t v`t-h`dm v`t-hbhmh bdbr gdvl ymtv.

21:7 v`xry-kn n`m-yhvh `tn `t-&dqyhv mlk-yhvdh v`t-jbdyv v`t-hjm v`t-hns`rym bjyr hz`t mn-hdbr mn-hxrb vmn-hrjb byd nbvkdr`&r mlk-bbl vbyd `ybyhm vbyd mbqsy npsm vhkm lpy-xrb l`-yxv$ jlyhm vl` yxml vl` yrxm.

21:8 v`l-hjm hzh t`mr kh `mr yhvh hnny ntn lpnykm `t-drk hxyym v`t- drk hmvt.

21:9 hysb bjyr hz`t ymvt bxrb vbrjb vbdbr vhyv&` vnpl jl-hksdym h&rym jlykm yxyh vhyth-lv npsv lsll.

21:10 ky smty pny bjyr hz`t lrjh vl` l+vbh n`m-yhvh byd-mlk bbl tntn vsrph b`s.

21:11 vlbyt mlk yhvdh smjv dbr-yhvh.

21:12 byt dvd kh `mr yhvh dynv lbqr msp+ vh&ylv gzvl myd jvsq pn- t&` k`s xmty vbjrh v`yn mkbh mpny rj mjllyhm.

21:13 hnny `lyk ysbt hjmq &vr hmysr n`m-yhvh h`mrym my-yxt jlynv vmy ybv` bmjvnvtynv.

21:14 vpqdty jlykm kpry mjllykm n`m-yhvh vh&ty `s byjrh v`klh kl- $bybyh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase