Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

29:1 v`lh dbry h$pr `sr slx yrmyh hnby` myrvslm `l-ytr zqny hgvlh v`l-hkhnym v`l-hnby`ym v`l-kl-hjm `sr hglh nbvkdn`&r myrvslm bblh.

29:2 `xry &`t yknyh-hmlk vhgbyrh vh$ry$ym sry yhvdh vyrvslm vhxrs vhm$gr myrvslm.

29:3 byd `ljsh bn-spn vgmryh bn-xlqyh `sr slx &dqyh mlk-yhvdh `l- nbvkdn`&r mlk bbl bblh l`mr.

29:4 kh `mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l lkl-hgvlh `sr-hglyty myrvslm bblh.

29:5 bnv btym vsbv vn+jv gnvt v`klv `t-pryn.

29:6 qxv nsym vhvlydv bnym vbnvt vqxv lbnykm nsym v`t-bnvtykm tnv l`nsym vtldnh bnym vbnvt vrbv-sm v`l-tmj+v.

29:7 vdrsv `t-slvm hjyr `sr hglyty `tkm smh vhtpllv bjdh `l-yhvh ky bslvmh yhyh lkm slvm.

29:8 ky kh `mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l `l-ysy`v lkm nby`ykm `sr- bqrbkm vq$mykm v`l-tsmjv `l-xlmtykm `sr `tm mxlmym.

29:9 ky bsqr hm nb`ym lkm bsmy l` slxtym n`m-yhvh.

29:10 ky-kh `mr yhvh ky lpy ml`t lbbl sbjym snh `pqd `tkm vhqmty jlykm `t-dbry h+vb lhsyb `tkm `l-hmqvm hzh.

29:11 ky `nky ydjty `t-hmxsbt `sr `nky xsb jlykm n`m-yhvh mxsbvt slvm vl` lrjh ltt lkm `xryt vtqvh.

29:12 vqr`tm `ty vhlktm vhtplltm `ly vsmjty `lykm.

29:13 vbqstm `ty vm&`tm ky tdrsny bkl-lbbkm.

29:14 vnm&`ty lkm n`m-yhvh vsbty `t-sbytkm vqb&ty `tkm mkl-hgvym vmkl-hmqvmvt `sr hdxty `tkm sm n`m-yhvh vhsbty `tkm `l-hmqvm `sr-hglyty `tkm msm.

29:15 ky `mrtm hqym lnv yhvh nb`ym bblh.

29:16 ky-kh `mr yhvh `l-hmlk hyvsb `l-k$` dvd v`l-kl-hjm hyvsb bjyr hz`t `xykm `sr l`-y&`v `tkm bgvlh.

29:17 kh `mr yhvh &b`vt hnny mslx bm `t-hxrb `t-hrjb v`t-hdbr vntty `vtm kt`nym hsjrym `sr l`-t`klnh mrj.

29:18 vrdpty `xryhm bxrb brjb vbdbr vnttym lzvjh lkl mmlkvt h`r& l`lh vlsmh vlsrqh vlxrph bkl-hgvym `sr-hdxtym sm.

29:19 txt `sr-l`-smjv `l-dbry n`m-yhvh `sr slxty `lyhm `t-jbdy hnb`ym hskm vslx vl` smjtm n`m-yhvh.

29:20 v`tm smjv dbr-yhvh kl-hgvlh `sr-slxty myrvslm bblh.

29:21 kh-`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l `l-`x`b bn-qvlyh v`l-&dqyhv bn- mjsyh hnb`ym lkm bsmy sqr hnny ntn `tm byd nbvkdr`&r mlk-bbl vhkm ljynykm.

29:22 vlqx mhm qllh lkl glvt yhvdh `sr bbbl l`mr ysmk yhvh k&dqyhv vk`xb `sr-qlm mlk-bbl b`s.

29:23 yjn `sr jsv nblh bysr`l vyn`pv `t-nsy rjyhm vydbrv dbr bsmy sqr `sr lv` &vytm v`nky hvydj vjd n`m-yhvh.

29:24 v`l-smjyhv hnxlmy t`mr l`mr.

29:25 kh-`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l l`mr yjn `sr `th slxt bsmkh $prym `l-kl-hjm `sr byrvslm v`l-&pnyh bn-mjsyh hkhn v`l kl- hkhnym l`mr.

29:26 yhvh ntnk khn txt yhvydj hkhn lhyvt pqdym byt yhvh lkl-`ys msgj vmtnb` vntth `tv `l-hmhpkt v`l-h&ynq.

29:27 vjth lmh l` gjrt byrmyhv hjntty hmtnb` lkm.

29:28 ky jl-kn slx `lynv bbl l`mr `rkh hy` bnv btym vsbv vn+jv gnvt v`klv `t-pryhn.

29:29 vyqr` &pnyh hkhn `t-h$pr hzh b`zny yrmyhv hnby`.

29:30 vyhy dbr-yhvh `l-yrmyhv l`mr.

29:31 slx jl-kl-hgvlh l`mr kh `mr yhvh `l-smjyh hnxlmy yjn `sr nb` lkm smjyh v`ny l` slxtyv vyb+x `tkm jl-sqr.

29:32 lkn kh-`mr yhvh hnny pqd jl-smjyh hnxlmy vjl-zrjv l`-yhyh lv `ys yvsb btvk-hjm hzh vl`-yr`h b+vb `sr-`ny jsh-ljmy n`m-yhvh ky-$rh dbr jl-yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase